marți, 13 decembrie 2011

Succes zdrobitor al SCMD contra regimului

COMUNICAT ICCJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Biroul de Informare şi Relaţii Publice


C O M U N I C A T

În şedinţa din 12 decembrie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat un număr de 2 recursuri în interesul legii, fiind pronunţate următoarele soluţii:

Decizia nr.28 în dosarul nr. 27/2011.

Respinge, recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 3201 alin.1 şi 7 din Codul de procedură penală, cu privire la momentul procesual până la care sunt aplicabile prevederile referitoare la procedura de judecată simplificată.
Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 decembrie 2011.


Decizia nr.29 în dosarul nr. 29/2011.

Respinge recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiile de conducere ale Curţilor de Apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art. 14 din Convenţie, referitor la recalcularea pensiilor prevăzute de art.1 din lege.
Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.
Pronunţată, în şedinţă publică, azi 12 decembrie 2011.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Purtător de cuvânt al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
judecător Georgeta Barbălată

ARTICOLUL 20/Constitutia Romaniei

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Articolul 1

Protecţia proprietăţii

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.

Articolul 14
Interzicerea discriminării
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.

***
Pentru cei care nu stiu ce s-a intamplat! In diverse tribunale din tara, judecatorii au dat castig de cauza pentru circa 500 pensionari militari care au actionat statul in judecata si au castigat, instantele reacordandu-le din nou dreptul la pensie militara. In acest context procurorul general al Romaniei a inaintat recurs in scopul anularii acelor decizii, insa a pierdut recursul. Ce inseamna acest fapt? In mod cert este un motiv de bucurie si optimism, insa pana nu apare motivatia ICCJ, este prematur in a trage concluzii finale. Cert este ca pentru prima data in Romania, ICCJ face referire la CEDO - directivele CEDO primand in fata celor nationale.

Transpus in practica, acest fapt nu poate avea decat 2 urmari:

- mentinerea in plata a pensiilor al caror cuantum a fost diminuat de regim;
- mentinerea pensiilor militare pentru cei care opteaza pentru aceasta varianta;

Ca acest lucru se va intampla intr-un termen mai scurt sau mai lung, doar pentru unii sau pentru toti, in urma unei noi legi, a unei simple contestatii sau a altor procese - ICCJ va stabili in motivatie, de aceea este bine sa ramanem optimisti, dar prudenti si mai ales pe receptie!

***

Pentru relaxare

Modelul de raspuns care circula printre rezervistii care au fost
anuntati ca de la 1 ianuarie au pensii civile si inghetate