sâmbătă, 6 august 2011

Grupa ALTE CONDITII - Calcul eronat, lipsesc 6 luni din stagiul de cotizare suplimentar la fiecare an lucrat in ALTE CONDITII!

In cadrul filialei, cele mai abrupte pierderi la cuantum le suportă rezerviştii pensionaţi anticipat după data de 1 aprilie 2001, din grupa"ALTE CONDIŢII" - între 14% şi 43% (o medie de 28,5%). Biroul Operativ a concluzionat că atât timp cât nu există o dispoziţie dată publicităţii în aplicarea OUG 1/2011 - contra celor cu "ALTE CONDIŢII", cauza acelor scăderi abrupte a pensiilor rezerviştilor din grupa "ALTE CONDIŢII" este cauzată de aplicarea greşită a legii de către funcţionarii D.F.C. care nu reuşesc sa realizeze diferenţa între prevederile Decretului 247/1977 care se aplică celor din grupa "ALTE CONDIŢII" pensionaţi înainte de 1 aprilie 2001 şi HG 1294/2001 care se aplică celor pensionaţi după 1 aprilie 2001.

Diferenţa fundamentală între cele 2 acte normative este umătoarea:

- Decretul 247/1977: aplică procentaje la majorare grupe, astfel: 25% pt. CONDIŢII DEOSEBITE, 50% PT. CONDIŢII SPECIALE şi tot 50% pt. ALTE CONDIŢII. Se constată uşor că ultimele 2 grupe au aceeaşi majorare de punctaj, nefiresc, dar legal, asa a fost pana la 1 aprilie 2001. După OUG 1/2011 - aceste grupe de muncă cu procentajele lor sunt valabile până la 1 aprilie 2001.
- HG 1294/2001: desfiinţează procentajele pentru orice grupă şi se acordă perioade suplimentare la vechime, care în condiţiile OUG 1/2011 (şi a L. 263/2010) devin stagii suplimentare de cotizare la vechimea efectivă astfel: 3 luni la fiecare an lucrat în CONDIŢII DEOSEBITE, 6 luni la fiecare an lucrat în CONDIŢII SPECIALE şi 12 luni la fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII. Matematic înseamnă un spor adăugat la majorare grupe de 25% pt. CONDIŢII DEOSEBITE, 50% pt. CONDIŢII SPECIALE şi 100% pt. ALTE CONDIŢII (se elimină astfel egalitatea nefirească dintre grupa CONDIŢII SPECIALE şi grupa ALTE CONDIŢII din Decretul 247/1977). După OUG 1/2001 - aceste grupe de muncă cu stagii suplimentare de cotizare in loc de majorari procentuale sunt valabile după 1 aprilie 2001.

OUG Nr. 1/2011, Anexa 3

Art. 3:

(2) Constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I și a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții.

(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiții normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale de muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiții de muncă, așa cum sunt reglementate în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, pe baza criteriilor și metodologiei de încadrare prevăzute, până la 31 decembrie 2010, de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, cu modificările ulterioare.

Art. 14 — Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în conditii deosebite, condiții speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate înperioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în alte condiții de muncă, potrivit legii.

Este suficient de clar ca OUG 1/2011 departajeaza grupele pentru cadrele militare in functie de data iesirii din sistem si se acorda majorari prin procentaje valabile pana la 1 aprilie 2001 si perioade suplimentare valabile care constituie stagiu normal de cotizare, dupa 1 aprilie 2001. 12 luni stagiu suplimentar de cotizare inseamna dublarea punctajului unui an lucrat in ALTE CONDITII. Pe de alta parte, este evident ca in acelasi text de lege nu pot exista 2 prevederi contrare, incat Art. 14 c) sa anuleze Art. 3.(3)c) - fiind vorba de 2 masuri diferite, departajate de data de 1 aprilie 2001.

În deciziile de revizuire (emise deocamdată doar pentru cei cu creşteri ale pensiilor), inclusiv în cele de recalculare din ianuarie), rezerviştii din ALTE CONDIŢII pensionaţi după data de 1 aprilie au însă o majorare de punctaj tot de 50%, la fel ca după Decretul 247/1977 - echivalentul a 6 luni stagiu suplimentar de cotizare şi nu de 12 luni.

Este foarte clar, procentaje de 25% si 50% pentru vechimea in munca pentru militarii pensionati anterior de 1 aprilie 2001 si perioade suplimentare de cotizare 3 luni-6 luni-12 luni pentru cei pensionati dupa 1 aprilie 2001. 3 luni = 25%, 6 luni = 50%, 12 luni = 100%.

HG 1294/2001 - Anexa nr. 1 (M.Ap.N.)

În baza HG 1294/2001 - Anexa nr. 1, locurile de munca si activitati cu ALTE CONDIŢII pentru care se iau in calcul 2 ani pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii sunt:
 1. Submarine, nave militare tip vedeta maritima si cele purtatoare de rachete sau torpile; scafandri de mare adancime si de lupta pentru activitatea in domeniul maritim si fluvial, laboratorul hiperbar, pregatirea si antrenarea scafandrilor.
 2. Cercetarea si incercarea in zbor desfasurata de loctiitorul comandantului pentru zbor si instructorul sef pentru zbor, piloti, piloti de incercare si cosmonauti, navigatori de bord, ingineri subingineri si tehnicieni de bord; radiotelegrafisti de bord, operatori foto-radio si de radiolocatie de bord, tragatori aerieni, insotitori de bord.
 3. Parasutisti, cercetasi prin parasutare, activitatea de alpinism desfasurata de vanatorii de munte.
 4. Testarea-evaluarea de prototipuri de armament si munitii sau de munitii necunoscute, verificarea si controlul prin trageri a armamentului si munitiei, casarea, delaborarea si distrugerea munitiilor, pulberilor si explozivilor, neutralizarea diferitelor tipuri de munitie, temperarea munitiei, asanarea terenurilor si poligoanelor de munitii socate, avariate sau ramase neexplodate dupa trageri.
 5. Experimentarea, testarea si evaluarea pulberilor, explozivilor si compozitiilor pirotehnice din compunerea munitiilor prin analize fizico-chimice si verificari de laborator.
 6. Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea sau sprijinirea misiunilor operativ-informative de culegere, prelucrate, verificare si valorificare a informatiilor, activitatilor de investigatii, de protectie a demnitarilor si controlul antiterorist, precum si realizarea si utilizarea mijloacelor tehnice operative, in tara si strainatate.
 7. Activitatea de pirotehnie.
 8. Unitatile militare in timpul starii de urgente sau de asediu, al campaniei ori al participarii la misiuni de mentinere a pacii .

În baza HG 1294/2001 - Anexa nr. 1, locurile de munca si activitati cu CONDIŢII SPECIALE pentru care se iau in calcul un an si 6 luni pentru fiecare an lucrat in asemenea conditii sunt:
 1. Executarea activitatilor de paza, supraveghere, escortare, reeducare si asistenta medicala a militarilor condamnati ori in curs de cercetare.
 2. Executarea lucrarilor geodezice, topografice, cartografice, fotogrammetrice, de reproducere si imprimare in unitatile si subunitatile productive si de instructie din domeniul asigurarii geografice a armatei.
 3. Criptarea si securitatea informatiilor, avizarea si mascarea informatiilor geografice militare, precum si cercetarea, testarea, evaluarea, producerea, exploatarea si intretinerea tehnicii de secretizare si aparaturii de criptare; reprezentarea si apararea intereselor Ministerului Apararii Nationale in fata autoritatilor publice.
 4. Unitatile si subunitatile de artilerie si rachete de coasta de observare si radiotehnice din fortele navale, din dispozitivul de lupta si batalionul de infanterie marina; activitatea desfasurata in unitati (subunitati) de radiolocatie si subravegherea spatiului aerian si naval in ture operative.
 5. Sectia protectie nucleara, biologica si chimica a mediului, depozitele de materiale chimice, poligoanele de instructie pentru aparare nucleara, biologica si chimica si laboratoarele de analize fizico-chimie din batalioanele de aparare nucleara, biologica si chimica, Scoala de Aplicatie Interforte pentru Aparare nucleara, biologica si chimica, Sectia fumizare, mascare si mijloace exploziv incendiare, Sectia radiometrie si laboratoarele din Sectia tehnologii chimice, de contaminare si studii de impact; activitatea de cercetare stiintifica in domeniul apararii nucleare, biologice si chimice, munitiilor, minelor explozivilor, pulberilor si produselor pirotehnice.
 6. Activitatea personalului tehnico-ingineresc din structurile logistice si securitate zbor.
 7. Activitatea din punctele de comanda subterane sau semiingropate.
 8. Activitatea desfasurata de personalul nenavigant de stat major, personalul de artilerie si rachete antiaeriene si de radiolocatie de coordonare, planificare, organizare si instructie, activitati de operatii, instructie si intrebuintare in lupta.
 9. Divizioanele de: nave purtatoare de rachete sau torpile, nave purtatoare de artilerie, nave de patrulare (corvete si fregate) distrugatoare, nave dragoare si puitoare de mine, vedete dragoare si blindate, remorchere maritime salvatoare, nave maritime pentru scafandri, nave baza propulsate, nava scoala.

În baza deciziilor de revizuire emise de D.F.C., între cele 2 grupe nu există nicio o diferenţă practică la punctaj (la fel cum nu exista pe vremuri nici în Decretul 247/1977) şi cum acest lucru s-a realizat prin diminuarea abuzivă a stagiului suplimentar de 12 luni (majorare 100% la punctaj) a celor din ALTE CONDIŢII, la numai 6 luni de cotizare suplimentară (majorare 50% la punctaj) s-a ajuns în situaţia în care cei din grupa ALTE CONDIŢII, au pierderi la cuantum în medie de 28,5%. Pe de altă parte nu mai există nicio diferenţă, de exemplu între un pilot sau un paraşutist din grupa ALTE CONDIŢII şi între un militar care a lucrat/lucrează la exploatarea si intretinerea tehnicii de secretizare si aparaturii de criptare sau ca personal tehnico-ingineresc din structurile logistice din grupa CONDIŢII SPECIALE. Paradoxul este că la TOTAL STAGIU COTIZARE - la aceeasi vechime efectiva, cel care a lucrat în ALTE CONDIŢII are o vechime superioară la cotizare (inscrisa in decizie) faţă de cel care a lucrat în CONDIŢII SPECIALE, dar care prin majorarea la punctaj identica - de 50% pentru ambii, stagiul suplimentar de cotizare superior al celui cu ALTE CONDIŢII - în realitate, nu îi foloseşte la nimic.

Pe de alta parte, deciziile celor cu ALTE CONDIŢII sunt singurele decizii in care nu iese niciodata balanţa intre total stagiu cotizare (ani efectivi + anii suplimentari) inscris pe prima fila si punctajul insumat dintre vechimea efectiva si cel pt. grupele de munca - transformate in ani. TOTAL STAGIU COTIZARE = NR. ANI VECHIME EFECTIVA + NR. ANI REZULTAT DIN PUNCTAJUL ECHIVALENT PT. MAJORARE GRUPE (transformat in luni suplimentare adaugate la fiecare an efectiv: 25% = 3 luni, 50% = 6 luni, 100% = 12 luni care de fapt nu exista, toate lunile suplimentare se aduna si se transforma in ani de stagiu suplimentar de cotizare). Proba matematica are ca rezultat mereu o diferenta intre TOTAL STAGIU COTIZARE (inscris corect pe prima fila) si anii de cotizare (efectiva + suplimentara) ce rezulta la calculul punctajelor, lipsind la proba inversa 6 luni la fiecare an lucrat in ALTE CONDIŢII, adica exact echivalentul celor 50% care lipseste la majorare grupe pentru cei care au lucrat in ALTE CONDIŢII si care in mod logic ar fi trebuit sa primeasca 100%, 12 luni perioada suplimentara de cotizare la fiecare an, inseamna 100%, nu 50%.

De ce nu scad şi pensiile celor din ALTE CONDIŢII cu stagiu complet, pensionaţi după 1 aprilie 2001? Conform L. 164/2001, pensiile cadrelor militare - oricum nu aveau dreptul să depăşească la cuantum, indiferent de punctaj, valoarea ultimei solde în activitate - practic cei în cauză din ALTE CONDIŢII se raportează mereu la acel cuantum şi la acea limitare impusă de L. 164/2001 şi nu la drepturile stabilite prin OUG 1/2001 şi HG 1294/2001, adică pierd şi dumnealor - nu neapărat la cuantum, ci prin nevalorificarea corectă a stagiului suplimentar de cotizare de 12 luni la fiecare an lucrat în ALTE CONDIŢII. În cazul filialei este relevant si foarte clar: colonel din grupa ALTE CONDIŢII (cercetaş prin paraşutare & alpinism militar) pensionat la 52 de ani, cu doar 3 ani înainte de împlinirea varstei complete de pensionare, pierde cca. 27% faţă de vechiul cuantum stabilit prin L. 164/2001 - ceea ce nu se întâmplă niciunui omolog de-al dumnealui din celelalte grupe, cu o vechime efectivă mult mai mică. Acest fapt a fost posibil doar prin declasificarea artificială a grupei ALTE CONDIŢII in urma aplicarii gresite a legislatiei.


Test pentru D.F.C. - Regula de 3 simplă

- daca pentru un an lucrat in conditii deosebite se aduga 3 luni perioada suplimentara = 25% majorare punctaj;

- daca pentru un an lucrat in conditii speciale, se adauga 6 luni perioada suplimentara = 50% majorare punctaj;


Cât (?)% majorare de punctaj se acordă pentru 1 an lucrat in alte conditii, daca legea adauga la acel an inca 12 luni perioada suplimentara care constituie si stagiu de cotizare?


NOTA: Rezultatul se poate afla si folosind mere sau nuci. M.Ap.N. si D.F.C. nu răspund niciunei sesizări pe această temă! Nici nu au motiv sa se grabeasca, 12 luni ≠ 6 luni.