marți, 21 decembrie 2010

Informare în urma şedinţei Biroului Operativ din data de 17.12.2010

În data de 17.12.2010 s-a desfăşurat şedinţa Biroului Operativ al SCMD - filiala Curtea de Argeş. La şedinţă, în spiritul transparenţei totale, au participat şi alţi membri ai filialei - la dorinţa acestora.

S-au analizat următoarele probleme:

1. Situaţia filialei. De la data înfiinţării efective s-a constatat o creştere uşoară dar constantă a numărului de membri. Ca element de noutate, filiala are noi membri proveniţi prin transfer de la alte filiale. Un alt element de noutate: după cum se cunoaşte, filiala a fost înfiinţată din rezervişti provenind doar din M.Ap.N., deci cu o singură secţiune. La această dată, în afara de secţiunea M.Ap.N., filiala are şi o a 2-a secţiune formată din cadre militare în rezervă şi în retragere provenind din M.A.I.. Biroul Operativ îi felicită pe colegii din M.A.I. şi le urează ˝Bun Venit˝! Biroul Operativ s-a autosesizat de necesitatea reprezentării distincte în birou a cadrelor provenind din M.A.I. - urmând ca această problemă să fie rezolvată în cel mai scurt timp.

2. Acţiunile filialei pe data de 1 Decembrie. Membri filialei au participat la evenimentele şi festivităţile organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României. O delegatie a filialei, formată din Cpt.cdor.av. (r) Borovină Constantin şi Mr. (r) Vărzaru Nicuşor-Cătălin a depus în numele membrilor acesteia o coroană la Cimitirul Eroilor din localitate, în amintirea eroilor războiului de întregire si a martirilor cauzei naţionale. Cu această ocazie - Filiala S.C.M.D. Curtea de Argeş a devenit cunoscută tuturor oficialităţilor din oraş, apariţia filialei în viaţa oraşului fiind recepţionată cu simpatie.

3. Concluzii şi recomandări privind recalcularea pensiilor militare.

Concluzii: sunt aceleaşi ca la şedinţa precedentă. Esenţa constă în faptul că M.Ap.N. şi celelalte ministere care au în evidenţă rezervişti, au încercat 2 stratageme simple în scopul ˝pasării˝ răspunderii diminuării pensiei către rezervişti:

- să ne determine să înaintăm noi o cerere, responsabilitatea pt. diminuarea pensiilor fiindu-ne ulterior transmisă nouă (rezultă clar din formularea de pe cererea stas - ˝în vederea recalculării pensiei în condiţiile Legii nr. 119/2010˝);

- să ne determine să ne asumăm noi răspunderea datelor din adeverinţă, responsabilitatea pt. perioadele lipsă şi inexactităţile din acestea, fiindu-ne ulterior transmisă tot nouă (rezultă din aceeasi formulare mentionata anterior combinată cu omisiunea responsabilităţii structurilor emitente faţă de datele din adeverinţe);

Recomandări: rezultă din concluzii. Sunt 2 posibilităţi de a combate stratagemele utilizate de M.Ap.N:

- neexpedierea cererii de recalculare, este cea mai eficientă formă;

- neexpedierea cererii prin intermediul CM (care nu a pemis modificarea formatului acesteia) - ci de la domiciliu, în format personalizat din care să rezulte clar că nu este o cerere de recalculare, ci o simplă expediţie de date şi documente/adeverinţe, fiind decizia M.Ap.N. ce face cu acestea (este eliminată astfel ˝ameninţarea˝ adresată pe diverse căi acelor cadre care nu expediază afeverinţele - că li se va recalcula pensia pe baza salariilor medii pe economie şi nu există nici cerere), este de asemenea o formă viabilă;

5. Cooperarea cu alte organizaţii de rezervişti. În ultima perioadă de timp, cooperarea cu alte organizaţii de rezervişti este apreciată ca fiind deosebit de bună. De menţionat că filiala are membri care fac parte simultan şi din alte organizaţii de rezervişti, neexistând nicio incompatibilitate. În această problemă legată de diminuarea pensiilor militarilor, cadre care nu aparţin S.C.M.D. şi-au anunţat disponibilitatea de ne sprijini efectiv la viitoarele mitinguri.

4. Probleme organizatorice privind desfăşurarea acţiunilor sindicale. Biroul Operativ a stabilit ca în cel mai scurt, prin consultare cu fiecare membru al filialei şi ţinând cont de faptul ca filiala face parte dintr-un organism sindical, să adopte un mod de organizare care să permită participarea filialei la acţiuni sindicale ˝pe teren˝ când acest fapt se va impune (analiza situaţiei ca urmare a recalculării/diminuării pensiilor indică iminent acest tip de acţiuni). Principiul de bază este acela ca fiecare membru al filialei să facă parte dintr-unul din modulele standard specifice acţiunilor sindicale (şi nu numai - ci şi acţiunilor militare), respectiv: comandă, acţiune ˝pe teren˝ şi suport logistic (permanenţă, comunicaţii, transport etc.).

5. Diverse. Au fost întocmite şi expediate la Comitetul Director al S.C.M.D. Bucuresti, tabelele cu semnăturile necesare reprezentării în justiţie a cadrelor militare de către de către dl. Col. (r) Mircea Dogaru. Întrucât au apărut cereri ˝de ultim moment˝ parvenite ulterior datei de expediere se vor întocmi tabele-anexă şi vor fi expediate până la data limită de 30.12.2010.


Cu stimă/ Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş