joi, 2 decembrie 2010

Notificare - 15 decembrie, termen limită pt. semnarea tabelelor pt. viitoarele procese

În baza comunicatului Comitetului Director al SCMD, Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş îi roagă pe toţi membrii filialei ca în perioada 6-15 decembrie, în fiecare zi de marţi şi joi (07, 09 şi 14 decembrie), între orele 16.00-18.00 să semneze cele 5 tabele prin care acordă drept de reprezentare Preşedintelui SCMD, dl. Col. (r) Mircea Dogaru în viitoarele acţiuni în instanţă, pe tema recalculării pensiilor militare.

Notificarea vizează şi persoanele care doresc să se înscrie în continuarea în S.C.M.D., bineînţeles - după îndeplinirea procedurii de înscriere. În acest caz - rugăm ca pt. operativitate, persoanele care doresc să adere în continuare la filială să deţină în momentul depunerii cererii - documentele complete (copie CI, copie talon pensie, 2 poze tip CI, suma de 120 lei reprezentând cotizaţia pt. 12 luni).

Vă readucem aminte că tabelele trebuie înaintate la sediul din Bucureşti până la data de 30.12.2010, de aceea Biroul Operativ îşi rezervă un timp rezonabil de verificare şi expediţie, ţinând cont că urmează şi sărbătorile de iarnă, dar şi posibile perturbări de trafic cauzate de condiţiile meteo - fapt pt. care am decis ca pe 15 decembrie acţiunea să fie finalizată.

Semnăturile sunt olografe, deci personale - nu sunt admise excepţii.

Mulţumim!

Cu stimă/Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş