duminică, 3 iulie 2011

Tov. Gabriel Oprea - De ce descalificaţi trupele de elită?

Ministerul Apărării Naţionale a publicat situaţia revizuirii pensiilor militare, iar ministrul apărării a avansat şi o statistică - cca. 10% scad.

Biroul Operativ al Filialei a realizat următoarea analiză, pe baza informaţiilor publicate de M.Ap.N. şi a statisticii reale a secţiunii M.Ap.N. din cadrul filialei (filiala cuprinde şi 2 secţiuni cu rezervişti provenind din M.A.I. şi S.R.I.).
Situaţia este următoarea:

1. TOTAL PENSII REVIZUITE/NEREVIZUITE

Din totalul de 100%:

- au fost revizuite 98,37% dintre pensii;
- nu au fost revizuite 1,63% dintre pensii;

2. CREŞTERI, SCĂDERI, STAGNĂRI

Din totalul de 100% pensii revizuite:

- cresc: 37,7%;
- scad: 27,88%;
- rămân perfect identice: 34,42%;

Acele pensii perfect identice, în proporţie de 34,42%, nasc un mare semn de întrebare, niciun leu în plus sau în minus faţă de cuantumul pensiei din decembrie şi deşi matematic este posibil, procentajul ridicat de "coincidenţe" sfidează teoria probabilităţilor. Cel mai probabil este faptul că nu sunt revizuite.

3. COMPARAŢII PE CATEGORII DE CADRE (Of., M.M., SOf)

- toate pensiile M.M. şi subofiţerilor cresc, indiferent că pensionarea a fost anticipată sau nu;
- desi 82% din cadrele sectiunii sunt pensionate anticipat, scad doar pensiile anumitor ofiţeri care au fost pensionaţi anticipat dupa data de 1 aprilie 2001 - a celor din grupa ALTE CONDIŢII;
- niciunui ofiţer pensionat anticipat dupa 1 aprilie 2001 şi care a fot încadrat în CONDIŢII DEOSEBITE (vechime suplimentara 3 luni la an - echivalentului unui spor la vechime de 25%) sau CONDIŢII SPECIALE (vechime suplimentara 6 luni la an - echivalentul unui spor la vechime de 50%) - nu i-a fost diminuat cuantumul pensiei, ci doar celor încadraţi în ALTE CONDIŢII (vechime suplimentara 12 luni la an - echivalentul unui spor la vechime 100 %). Celor din ultima categorie, li s-a tăiat efectiv acest spor şi transformat la punctaj de numai 50% (la fel ca la cei din CONDIŢII SPECIALE), de aceea sunt singurii cărora le scad pensiile la cuantum.

4. BIZARERII ALE REVIZUIRII

- ofiţer superior pensionat anticipat dupa 1 aprilie 2001 - şef de compartiment, după ce pierde cca. 38% din cuantumul pensiei, ajunge la un cuantum al pensiei apropiat de cea a subofiţerului pensionat tot anticipat, care i-a fost subaltern, aproximativ aceeasi vechime efectivă şi căruia i-a crescut şi pensia uşor. Particularităţi: ofiţerul respectiv efectuând alpinism, după HG 1294 si aplicat de L. 164/2001 a beneficiat de un spor de 100% pentru toata cariera - redus după revizuire la 50%, conform Decretului 247/1977 - decret care nu se aplica insa decat cadrelor militare pensionate inainte de 1 aprilie 2001;
- ofiţer superior pensionat anticipat dupa 1 aprilie 2001 - şef de compartiment, după ce pierde 33% din cuantumul pensiei, ajunge la un cuantum al pensiei apropiat de cea a unui ofiter inferior - tot sef compartiment, pensionat tot anticipat, căruia i-a rămas pensia identică, ambii având aceeasi vechime efectivă. Particularităţi: ofiţerul respectiv efectuând paraşutism şi alpinism, HG 1294 si aplicat de L. 164/2001 a beneficiat de un spor de 100% - redus după revizuire la 50%, conform Decretului 247/1977, decret care nu se insa aplica decat cadrelor militare pensionate inainte de 1 aprilie 2001, in schimb ce ofiterul inferior a beneficiat de spor de 50% şi a rămas tot cu el. Ca să fie tacâmul complet, ofiţerul superior are şi 2 misiuni în teatre, tot in ALTE CONDITII si tot majorare de numai 50% din punctaj primeste pentru cei 2 ani ;
- cercetas prin parasutare, pensionat in 2006, vechime incompleta: 50% spor la punctaj pentru ALTE CONDITII dupa Decretul 247/1977 si nu de 100% dupa HG 1294/2001, cele 2 legi fiind valabile astfel: Decretul 247/1977 - pentru cei pensionati pana la 01.04.2001 si HG 1294/2001, pentru cei pensionati dupa 01.04.2001;

5. CINE SUNT MARII PERDANŢI AI REVIZUIRII?

Luând de bună statistica avansată de ministrul apărării, aceea că scad doar 10% dintre pensiile militare şi corelat cu statistica concretă din filială, rezultă că per ansamblu - majoritatea celor 10% dintre perdanţi sunt ofiteri pensionaţi anticipat dupa data de 1 aprilie 2001, proveniti din grupa de munca ALTE CONDIŢII, adică - acei militari care ca unic avantaj al profesiei lor a fost acela că lucrând în ALTE CONDIŢII li s-a acordat un spor la vechime de 2 ani pt. fiecare an an lucrat în astfel de condiţii, deci echivalentul a 100 % majorare de punctaj dupa HG 1294/2001 şi carora după recalculare/revizuire li s-a luat în calcul o majorare de punctaj de numai 50%, la fel ca celor care au lucrat în CONDIŢII SPECIALE (pentru care în vederea pensionării s-au luat în calcul 1 an şi 6 luni - pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii). Acestor militari din categoria ALTE CONDIŢII, nu le sunt luate în calcul de fapt 12 luni stagiu suplimentar de cotizare pt. fiecare an an lucrat în astfel de condiţii, ci doar 6 luni, celelalte 6 luni fiind virtuale în concepţia D.F.C.. Astfel, între un militar cu criptarea şi securitatea informaţiilor (CONDIŢII SPECIALE - 6 luni vechime şi stagiu suplimentar de cotizare la fiecare an lucrat în astfel de condiţii) şi un pilot pe supersonice (ALTE CONDIŢII - 12 luni vechime şi stagiu suplimentar de cotizare la fiecare an lucrat în astfel de condiţii), la calculul pensiei nu mai apare nicio diferenţă la majorare grupe, ambii având la calcul doar anii efectivi lucraţi, cu 50% majorare grupe la fiecare an lucrat efectiv, chiar dacă sunt încadraţi în condiţii şi grupe diferite.

Eroarea D.F.C.: grupa ALTE CONDIŢII, este incadrata in 2 legislatii diferite: Decretul 247/1977 pentru cadrele pensionate inainte de 1 aprilie 2001 si HG 1294/2001 pentru cadrele pensionate dupa 1 aprilie 2001. Diferenta fundamentala intre cele acte normative este ca Decretul 247/1977 acorda intr-adevar pentru cei cu ALTE CONDIŢII majorare de punctaj de 50% la fel ca celor cu CONDITII SPECIALE, iar HG 1294/2001 - corectand Decretul 247/1977 (2 grupe avand aceeasi majorare de punctaj) - acorda o vechime suplimentara de 12 luni la fiecare an lucrat in astfel de conditii, considerat stagiu de cotizare de OUG 1/2011, echivalent cu 100% majorare de punctaj. Dealtfel, HG 1294/2001 nu mai are nicio referire la procente pentru nicio grupa, ci la unitati de timp de 3-6-12 luni, care constituie vechime suplimentara si stagiu suplimentar de cotizare, matematic 3 luni dintr-un an fiind 25%, 6 luni dintr-un an - 50% si 12 luni dintr-un an 100%. D.F.C. nu realizeaza insa diferenta intre cele 2 acte normative in ceea ce priveste grupa ALTE CONDIŢII si data de 1 aprilie 2001 care le delimiteaza in aplicare.

La intrebarea de nu scade cuantumul si la cadrele in
ALTE CONDIŢII cu vechime completa pensionate dupa 1 aprilie 2001 (desi sunt identice, nu par sa fie revizuite) si doar a celor pensionate anticipat, problema este simpla: L. 164/2001 nu permitea, ca indiferent de punctaj, sa fie depasit cuantumul de 100% al ultimei solde in activitate, insa OUG 1/2011 nu mai are aceasta prevedere de limitare a pensiei, concluzia fireasca fiind ca si cadrele in ALTE CONDIŢII cu vechime completa sunt afectate nu neaparat raportat la vechiul cuantum, ci la aplicarea incorecta a majorarii punctajului la grupe: 3 luni = 25%, 6 luni = 50%, 12 luni = 100%.

In baza Anexei 1 a HG 1294/2001, militarii din M.Ap.N. care au lucrat şi lucrează în
ALTE CONDIŢII, provin din următoarele domenii:

I. Submarine, navele militare tip vedetă maritimă, scafandri de mare adancime si de lupta;
II. Piloti, navigatori de bord, tragatori aerieni;

III. Parasutisti, cercetasi prin parasutare, alpinistii din trupele de VM;

IV. Experimentarea, testarea si evaluarea explozivilor;

V. Conducerea misiunilor operativ-informative, protectia demnitarilor si controlul antiterorist;

VI. Pirotehnie;

VII. Militarii, indiferent de specialitate, pe timpul starii de urgenta sau de asediu, al campaniei ori al participarii la misiuni de mentinere a pacii;


Comparaţia între 2 decizii de pensionare pentru rezervisti pensionati dupa 1 aprilie 2001, cea a unui rezervist încadrat 20 ani în CONDIŢII SPECIALE (6 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii, echivalent a 50% spor la vechime) şi cea cea a unui rezervist încadrat 20 ani în ALTE CONDIŢII (12 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii, echivalent 100% spor la vechime), este relevantă pentru eroarea care s-a întâmplat la recalculare şi acum la revizuire:
- primul are inscris în decizie (prima fila) 30 de ani stagiu total de cotizare , al 2-lea 40 de ani şi este corect;
- la stabilirea cuantumul pensiei, ambilor li se ia, însă, în calcul 20 de ani cu majorare de punctaj de 50%, care inseamna 6 luni de vechime suplimentara la fiecare an lucrat in asemenea conditii si unuia si altuia;
- proba matematica demonstreaza clar eroarea: in tabelul centralizator de pe ultima fila, la pct. 1 - insumarea anilor efectivi si a procentelor transformate in unitati de timp care rezulta din majorarea grupelor (25% = 3 luni, 50% = 6 luni, 100% = 12 luni), trebuie sa aiba ca rezultat final nr. de ani de pe prima fila care reprezinta
total stagiu de cotizare, insa in ambele cazuri rezultatul este de 30 de ani, cel cu ALTE CONDITII avand insa total stagiu de cotizare de 40 de ani inscris in decizie. In mod clar, cel cu ALTE CONDITII este "furat" la majorare grupe - cu 10 ani stagiu suplimentar de cotizare, întrucât deşi are stagiu suplimentar de cotizare de 12 luni la an - adică 100%, la majorare punctaj grupe ii sunt alocate doar 50% - adica echivalentul a numai 6 luni stagiu suplimentar de cotizare;
- întotdeauna cel care a lucrat în ALTE CONDIŢII, la recalculare pierde faţă de vechiul cuantum al pensiei, deşi în decizie are cu 10 ani mai mult decât primul, ani care nu sunt valorificati ca stagiu de cotizare;
-
celui cu ALTE CONDIŢII pensionat dupa data de 1 aprilie 2001, i se aplica in mod eronat prevederile Decretului 247/1977 si nu ale HG 1294/2001;
-
acest fapt nu disculpa bineinteles faptul ca d.p.d.v. moral, dupa transferul tuturor grupelor din Decretul 247/1977 în HG 1294/2001, data de 1 aprilie 2001 îi transforma oricum ca perdanţi pe cei din ALTE CONDIŢII din Decretul 247/1977 fata de succesorii lor din aceeasi grupa, însă ca pierderea să fie generală indiferent de lege şi perioadă, D.F.C. le aplică la recalculare/revizuire şi celor pensionaţi după 1 aprilie 2001, acelaşi regim ca celor din Decretul 247/1977, comunismul fiind din nou total pentru cei cu ALTE CONDIŢII;


6. CONCLUZII

Biroul Operativ al Filialei informează că în rândul rezerviştilor proveniţi din trupele realmente de elită şi umilite efectiv de aceste recalculări şi revizuiri ale unui drept câştigat, în mod cert - nu din birouri şi hârtii, ci prin expunerea permanentă a stării de sănătate (activităţile la altitudine sau scafandreria, au ca urmare leziuni ireversibile prevăzute şi recunoscute de normativele medicale) şi a propriei vieţi, s-a instalat o stare de indignare şi nervozitate.

O problemă care nu trebuie ignorată este că aceste categorii de rezervişti, deşi reprezintă sub 10% din efectivele armatei, sunt prin educaţia lor "oameni de acţiune" şi au o demnitate aparte, nu cedează uşor, de la acest punct lucrurile pot deveni foarte imprevizibile şi personale în ceea ce priveşte modalităţile de apărare a drepturilor lor câştigate în mod legal şi călcate în picioare de cei care conduc România. Acest tip de oprimare nu s-a mai întâmplat de la invazia sovietică, atunci când trupele de paraşutişti şi de vânători de munte au fost desfiinţaţi efectiv. Acum - se întâmplă din nou, tot paraşutiştii, tot
alpiniştii din trupele V.M., dar si toti piloţii şi alţi cunoscuţi ca "speciali" ai armatei.

Tov. Gabriel Oprea (nu ne cerem scuze pt. formula de adresare, e pur camaradereasca - si apoi stim sigur ca nu v-ati dat niciodata demisia din P.C.R.), o sugestie: trimiteţi-i la alfabetizare pe consilierii dvs. in frunte cu pe şefa D.F.C. sau daţi-i afară, întrucât dacă ar citi OUG 1/2011 cu atentie, vor descoperi cu stupoare că în Anexa 3, corelarea dintre Art. 3 - aln. (2) şi (3) este clara: grupele de munca se calculeaza dupa Decretul 247/1977 (aln. 2) pentru cadrele pensionate pana la 1 aprilie 2001 si dupa HG 1294/2001 (aln. 3) pentru cadrele pensionate dupa 1 aprilie 2001. Referitor la cei cu ALTE CONDIŢII, e o mare diferenta intre actele normative: 50% pentru cadrele pensionate pana la 1 aprilie 2001 si 12 luni stagiu suplimentar de cotizare (deci si de contributie) pentru cadrele pensionate dupa 1 aprilie 2001, adica 100%.

Tovarasa şefă a D.F.C. (nu ne cerem scuze pt. formula de adresare, e tot pur camaradereasca - si apoi stim sigur ca nu v-ati dat niciodata demisia din P.C.R.): daca dvs. care toata viata ati lucrat in CONDITII DEOSEBITE dupa HG 1294/2001 (dupa Decretul 247/1977 - nu faceati obiectul), deci cu un stagiu suplimentar de cotizare (si contributie) de 3 luni la fiecare an lucrat efectiv in asemenea conditii, va adaugati la pensie 25% la majorare grupe, ghiciti cat adaugati colegului dvs. care toata viata a lucrat in ALTE CONDITII si are un un stagiu suplimentar de cotizare (si contributie) de 12 luni la fiecare an lucrat in asemenea conditii? Regula de 3 simpla: daca 3 luni dintr-un an inseamna 25%, cat inseamna 12 luni dintr-un an? Retineti - ambii va incadrati in grupele de munca si criteriile stabilite de HG 1294/2001, nu ale Decretului 247/1977, deci va pensionati dupa 1 aprilie 2001.

Până la "reciclarea" amatorilor care ne-au făcut "lucrarea" si din care in mod cert niciunul, nici inainte nici dupa 1 aprilie 2001 - nu a pilotat vreun avion sau elicopter, nu a efectuat vreun salt cu parasuta, nu a fost in vreun teatru de operatii ca luptător (poate eventual ca vizitator sub escorta noastra), nu a participat la nicio operatie de salvare-evacuare pe versantii muntilor, nu a efectuat vreun rapel, vreo deminare, vreo scufundare, nici macar o banala tragere de lupta neasistata de vreun SGV (nu cumva sa nu se impuste din greseala) - noi "nesimtitii"
care am lucrat în ALTE CONDIŢII, le transmitem in semn de multumire, salutarile noastre cordiale!


Vii mulţumiri celor care ne-aţi descalificat pe militarii care am lucrat în "ALTE CONDIŢII"!