vineri, 6 ianuarie 2012

Nu uitati de contractele incheiate cu M.Ap.N! Sunt dovezi imbatabile in justitie!

CONTRACT PE PERIOADA DETERMINATA (4 ANI)


De la Doc SCMD

CONTRACT PE PERIOADA DETERMINATA
(PANA LA LIMITA DE VARSTA IN GRAD)Începând cu anul 2002, fiecare dintre noi am încheiat contracte cu M.Ap.N (reprezentat prin comandanţii structurilor în care am activat fiecare, contracte avizate şi de consilierii juridici ai M.Ap.N.) şi fiecare deţinem exemplarul 2 din acele contracte în actele noastre, primul fiind în memoriul original. Pt. cei cu vechime mai mică de 15 ani în exercitarea profesiei, contractele s-au încheiat/reînnoit pe perioade de 4 ani, pt. cei cu vechime mai mare de 15 ani - până la limita de vârstă în grad.

Nu contează durata, ci prevederile contractuale: în contracte scrie negru pe alb, la pct. 3. ˝Pe timpul executării contractului, parţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. ˝

Dintre drepturile prevăzute "de reglementările legale în vigoare" , face parte clar si dreptul la pensie militara, acordat în condiţiile contractuale şi prevazut în Legea 80/1995, transpus de L. 164/2001. Pensionarea noastră s-a realizat în timpul derulării unor astfel de contracte, dreptul la pensie militară fiind generat în condiţiile acestor contracte. Încălcarea retroactivă şi în mod unilateral de către stat a acestui contract care a generat dreptul la pensie militară, este clar un abuz din partea statului român, iar documentele pot fi folosite cu succes in justitie.