duminică, 22 ianuarie 2012

Rezervistii "INDIGNADOS"
In marea masă de 160 000 de persoane a rezerviştilor militari, există oameni şi oameni! Mai informaţi sau mai puţini informaţi, grupaţi în diverse asociaţii/grupuri sau indivizi solitari, cu caractere de lideri sau doar de executanţi, mai curajoşi sau mai temători, membri ai unor partide sau în afara lor, mai meticuloşi sau mai superficiali, mai eficienti in argumentatie sau mai putini eficienti, unii tin cont si de parerea altora, altii se asculta doar pe ei insisi, diverse alte situaţii.

În toată această diversitate, un nou curent a apărut în ultima perioadă printre rezervişti, un fel de "INDIGNADOS". Ei nu cred in publicitate, scrisori deschise, spiritul de turma, expuneri virtuale, ci prefera sa loveasca direct la radacina raului, intr-un stil de personalitate militara 100% autentica. Pot fi sau nu membri SCMD (cei mai multi sunt), însă merită urmărite demersurile lor şi extinse la nivelul tuturor membrilor SCMD. Aceşti rezervişti ripostează de circa o lună faţă de statul totalitar, într-un mod aparte faţă de SCMD si care pare foarte eficient, iar demersurile lor nu contravin celor ale SCMD, chiar sprijina SCMD, intr-un stil personalizat. Cum şi în Curtea de Argeş există rezervişti "INDIGNADOS", am aflat exact cum procedează.

PASUL 1 - memoriu către C.S.A.Ţ. Rezerviştii "INDIGNADOS" informează C.S.A.Ţ., printr-un memoriu expediat cu confirmare de primire, într-un mod extrem de logic şi cu argumente simple, dar imparabile, asupra faptului că desfiinţarea pensiilor militare afectează siguranţa naţională a României. Este informare, dar şi o acuzaţie directă şi gravă de subminare a siguranţei naţionale, la adresa preşedintelui, premierului şi a tuturor celor care au pus umărul la acest proces, iar legiferarea desfiinţării pensiilor militare printr-un mecanism fals democratic, nu îi va salva pe cei nominalizati, de acuzaţii la schimbarea regimului. Memoriul arată, de principiu, ca AICI. Este transmis inainte de sosirea deciziilor si constituie si un avertisment. Poate fi adaptat de oricine cu datele personale si la situatia actuala (noua ne-au sosit deja deciziile, deci trebuie sa adaptam momentul la situatia de acum). Memoriul, trebuie citit cu atentie, la un moment dat se face o referire la militari denumiti "auxiliari" (non-combatanti) care poate parea deranjanta pentru unii dintre noi: referirea nu se refera la "auxiliarii" simpli dintre noi care nu sunt decat tot victime, ci este o acuzatie la adresa acelor "auxiliari" care habar nu au ce inseamna armata adevarata si care i-au consiliat eronat pe legiuitori in momentul in care au decis desfiintarea pensiilor militare (de exemplu: ministrul apararii sau la sefa D.F.C. sau diversi rezervisti infiltrati pe la PDL sau UNPR). Referirea la sfetnicii "auxiliari" deschide si o alta poarta: ca sa scape basma curata, legiuitorii sa ii scoata chiar acum pe acei consilieri "tapi ispasitori". Mai nou, regimul face referire la informatii gresite avute la baza in privinta luarii unor decizii, insa acest lucru sugereaza si memoriul rezervistilor "INDIGNADOS".

Sunt doar 3 idei principale care trebuie reliefate:

a) Desfiinţarea pensiilor militare determină "îmbătrânirea" armatei active, ceea ce reprezintă într-adevăr, o afectare a capacităţii trupelor operative şi încă una consistenta. Includerea militarilor activi în lege unitară de pensionare, coroborată obligatoriu cu desfiinţarea limitelor de vârstă în grad (reliefată în memoriu), determină exact "îmbătrânirea" armatei active. Este subminare a siguranţei nationale? Sigur că da! Ce armată are trupe combatante cu ofiţeri şi subofiţeri cu vârsta de 60 de ani?

b) Desfiinţarea pensiilor militare determină demoralizarea rezervei generale şi operaţionale, ceea înseamnă, din nou, o afectare a capacităţii operative a armatei. Totuşi, Armata României are o rezervă de care poate fi nevoie oricând. Rezerva generală include toţi rezerviştii cu vârsta sub 63 ani, iar rezerva operaţională include toţi rezerviştii din clasa I şi care au sub 55 ani vârstă - aceştia din urmă având preponderent pensiile diminuate. Poate fi eficientă o rezervă operaţională demoralizată? Sigur că nu, la cata recunostinta le-a transmis statul roman prin taierea pensiilor, practic aceşti oameni nici nu mai pot fi mobilizaţi. Desfiintarea pensiilor militare are ca efecte subminarea siguranţei nationale? Sigur că da!

c) Desfiinţarea pensiilor militare acorda dreptul moral la o reactie de reciprocitate a rezervistilor fata de statul care i-a tradat, pasul urmator de dupa informarea catre CSAT, efectuat de rezerviştii în cauză fiind acela de autodegrevare de obligaţiile jurământului militar (PASUL 2).

De reţinut: C.S.A.Ţ. răspunde la memorii şi nu într-un mod superficial aşa cum ne-am aştepta mulţi dintre noi. Răspunsul nu poate fi publicat, memoriile ca şi răspunsurile sunt personale, daca este cineva curios sa afle cum arata aceste raspunsuri, este de datoria fiecaruia sa le primeasca personal. Insa, poate acum ne explicăm de ce diverse CMJ/CMZ au chemat pe data de 10 ianuarie, rezerviştii cu pensiile diminuate, sugerându-le că ar putea să le mărească. Şi poate ne explicăm şi de ce tot pe 10 ianuarie, ministrul apărării, însoţit de diverşi consilieri, a avut o întâlnire informală cu A.N.C.M.R.R., pe aceeaşi temă. Acuzaţiile din acele memorii sunt prea clare încât să nu existe la un moment dat ţapi ispăşitori, iar cei vinovaţi - au început să realizeze gravitatea situaţiei şi faptul că pot fi traşi la răspundere pentru subminarea siguranţei naţionale după căderea regimului, tot retroactiv - aşa cum şi nouă ni s-a desfiinţat dreptul la pensie militară.

PASUL 2 - autodegrevarea de obligaţiile jurământului militar. Este o continuare logică a PASULUI I. Nu este ceva doar simbolistic, odată cu autodegrevarea de obligaţiile jurământului militar, acel rezervist trebuie obligatoriu şters din evidenţele militare şi din rezerva generală (dacă are sub 63 ani) şi înlocuit obligatoriu în rezerva operaţională (dacă are sub 55 ani). Aici încep să se observe efectele concrete ale desfiinţării pensiilor militare asupra sigurantei nationale. La autodegrevarea de juramantul militar trebuie să fim înlocuiţi obligatoriu în rezerva operationala si generala. Cu cine, dacă "demisionăm" toţi? Este afectare a capacitatii trupelor operative si a siguranţei naţionale? Sigur că da! Este efectul schimbării legislaţiei de pensionare pentru militari? În mod cert! Pot fi acuzaţi legiuitorii, promulgatorii si consilierii lor de acest efect? În mod clar!

Referitor la acest al 2-lea pas, are 3 trăsături:

- este exprimat în baza art. 29/Constituţia României (libertatea conştiinţei);
- în exprimare se delimitează statul de popor, rezerviştii "INDIGNADOS" declinându-şi loialitatea doar faţă de stat, nu şi faţă de popor;
- este o acuzaţie scrisă ca şi memoriul, reliefând inexistenţa statului de drept în România;

La acest al 2-lea pas, rezerviştii "INDIGNADOS" procedează astfel:

1. Notifică în scris Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul şi M.Ap.N cu privire la decizia lor (se poate renunta la referirile la Contractul privind exercitarea profesiei de cadru militar - daca nu mai avem exemplarele in actele noastre);
2. La notificarea transmisă M.Ap.N. ataşează şi livretul militar, cu menţiunile despre decizia lor înscrise şi în acesta;

De retinut: atat memoriul catre C.S.A.T., cat si notificarile nu trebuie expediate neaparat prin Posta Romana, ci si pe e-mail cu conditia sa se ceara confirmare de primire la e-mailuri. Singura exceptie: notificarea catre M.Ap.N. care are livretul atasat si trebuie expediata obligatoriu prin Posta Romana. Unii dintre rezervistii "INDIGNADOS" au preferat sa notifice doar M.Ap.N.


Notificările către Preşedinţie, Parlamentul şi Guvern sunt de forma:

N O T I F I C A R E

Preşedinţiei României/Senatului României/Camerei Deputaţilor din Parlamentul României/Guvernului României


Subsemnatul ………………………………………, CNP .........…………………………., domiciliat în ........................................................................................, .……………………………………………………………………………………….....................

.……………………………………………………………………………………….....................

.………………………………………………………………………………………....................,


P.(u) în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale din România, ultimul grad în activitate - ………….……………., livret militar cu seria …, nr. ……………., vă aduc la cunoştinţă următoarele:


I. Statul român mi-a anulat dreptul la pensie militară acordat mie, încălcând în mod unilateral şi retroactiv, toate prevederile legislative şi contractuale care au determinat acordarea acestui drept, respectiv:

 • Legea nr. 80/1995 (Statutul cadrelor militare): Art.11 ˝Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii (notă: potrivit Legii nr.164/2001). Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.˝
 • Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, care a aplicat prevederile Legii nr. 80/1995;
 • Contractul privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate cu nr. ………. din ……………., încheiat între mine şi Ministerul Apărării Naţionale prin reprezentata sa U.M. …………., pensia militară fiind un drept acordat de statul român şi în condiţii contractuale;
II. Statul român mi-a substituit dreptul la pensie militară cu o altă formă de pensie, diminuată cu 30% ca şi cuantum faţă de cea militară şi mă obligă să plătesc şi penalităţi în valoare de 9200 lei, ca şi cum aş fi fost infractor pe timpul carierei mele.

În aceste condiţii, în uma încălcării de către statul român a propriei legislaţiei în raport cu drepturile mele, în baza principului reciprocităţii de reacţie şi ţinând cont de faptul că sunt încă membru al Forţelor Armate ale României:


“Declar nul jurământul militar depus de mine, în sensul că îmi declin orice obligaţie de loialitate faţă de statul român şi structurile sale.”


Voi respecta pe viitor, doar esenţa jurământului militar consfinţită, în fapt, în art.118 din Constituţia României, aceea de a mă subordona “exclusiv voinţei poporului român”. Referitor la acest aspect, în acest moment disociez voinţa poporului român de cea a statului român, fiindu-mi evident că acestea nu se mai suprapun, concluzia mea fiind aceea că statul român nu mai este un stat de drept.

Am informat şi M.Ap.N. despre decizia mea şi am expediat instituţiei livretul militar, cu menţiunile de rigoare înscrise în acesta.

Aceasta este o notificare şi este exprimată în baza Constituţiei României - art. 29 (libertatea conştiinţei) şi art. 30 (libertatea de exprimare), precum şi a unei demnităţi elementare – caracteristică doar militarilor de carieră, din orice timp şi din orice armată.


P.u. …………………...................................................... Data……………………..


Notă: P.(u) = pensionar unitarN O T I F I C A R E

Ministerului Apărării Naţionale

Subsemnatul ………………………………………, CNP .........…………………………., domiciliat în ........................................................................................, .……………………………………………………………………………………….....................

.……………………………………………………………………………………….....................

.………………………………………………………………………………………....................,


P.(u) în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale din România, ultimul grad în activitate - ………….……………., livret militar cu seria …, nr. ……………., vă aduc la cunoştinţă următoarele:


I. Statul român mi-a anulat dreptul la pensie militară acordat mie, încălcând în mod unilateral şi retroactiv, toate prevederile legislative şi contractuale care au determinat acordarea acestui drept, respectiv:

  • Legea nr. 80/1995 (Statutul cadrelor militare): Art.11 ˝Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii (notă: potrivit Legii nr.164/2001). Partea din pensie corespunzătoare soldei de grad se actualizează permanent potrivit soldei de grad a cadrelor în activitate.˝
  • Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, care a aplicat prevederile Legii nr. 80/1995;
  • Contractul privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate cu nr. ………. din ……………., încheiat între mine şi Ministerul Apărării Naţionale prin reprezentata sa U.M. …………., pensia militară fiind un drept acordat de statul român şi în condiţii contractuale;
  II. Statul român mi-a substituit dreptul la pensie militară cu o altă formă de pensie, diminuată cu 30% ca şi cuantum faţă de cea militară şi mă obligă să plătesc şi penalităţi în valoare de 9200 lei, ca şi cum aş fi fost infractor pe timpul carierei mele.

  În aceste condiţii, în uma încălcării de către statul român a propriei legislaţiei în raport cu drepturile mele, în baza principului reciprocităţii de reacţie şi ţinând cont de faptul că sunt încă membru al Forţelor Armate ale României:


  “Declar nul jurământul militar depus de mine, în sensul că îmi declin orice obligaţie de loialitate faţă de statul român şi structurile sale.”

  Voi respecta pe viitor, doar esenţa jurământului militar consfinţită, în fapt, în art.118 din Constituţia României, aceea de a mă subordona “exclusiv voinţei poporului român”. Referitor la acest aspect, în acest moment disociez voinţa poporului român de cea a statului român, fiindu-mi evident că acestea nu se mai suprapun, concluzia mea fiind aceea că statul român nu mai este un stat de drept.

  Am anexat livretul militar, cu menţiunile despre decizia mea, înscrise în acesta.

  Aceasta este o notificare şi este exprimată în baza Constituţiei României - art. 29(libertatea conştiinţei) şi art. 30 (libertatea de exprimare), precum şi a unei demnităţi elementare – caracteristică doar militarilor de carieră, din orice timp şi din orice armată.

  P.u. …………………......................................................Data……………………..


  Notă: P.(u) = pensionar unitar


  Poate ar mai trebui retinut ceva. Acele memorii si autdegrevarea de juramant, constituie acuzatii scrise si inregistrate la adresa regimului totalitar. Indiferent de rezultatele de acum, aceste acuzatii vor ramane in arhive si dupa schimbarea regimului. Suficient cat sa determine condamnarea celor care au desfiintat pensiile militare, de catre urmatorul regim, care speram sa fie democratic. In acest sens, devine util sa existe cateva mii sau zeci de mii de astfel de acuzatii si nu doar cele ale rezervistilor "INDIGNADOS".