marți, 17 mai 2011

Comunicatul nr. 23 al Departamentului Juridic - De citit cu maximă atenţie!

COMUNICATUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

nr.23 din 13.05.2011

1 – Procesele care urmează a fi introduse pentru contestarea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate, emise în baza OUG. NR.1/2011, vor fi susținute în continuare de av. Gîlcă Costel pentru filialele din municipiul București, Ilfov, Giurgiu, Vrancea, Prahova și Dâmbovița, motiv pentru care a fost încheiat contract de asistență juridică pentru toate fazele procesuale: tribunal, curte de apel, CEDO, Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Onorariul de avocat va fi suportat integral de fiecare membru de sindicat, eliberându-se chitanțe doveditoare.

În cadrul acțiunilor intentate, SCMD solicită plata cheltuielilor de judecată.

La prezentarea plicului cu documentele prevăzute în GHIDUL cu demersurile membrului de sindicat și activitățile filialelor, afișat pe site-ul sindicatului, la sectiunea Departamentului Juridic, se va ataşa şi răspunsul primit de la comisia de contestaţii pensii pentru contestaţiile formulate la deciziile de recalculare.


2 - Pentru celelalte filiale, acțiunile în revizuire vor fi introduse, fie de avocații care au susținut acțiunile pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, fie de alți avocați agreați de filiala respectivă.


În situația în care pe plan local filialele nu reuşesc să-și asigure asistenţa juridică vor anunţa în termen util conducerea SCMD pentru a adopta măsuri în consecință.


3 - Din surse neoficiale, se pare că intenția Caselor de Pensii Sectoriale este de a emite și transmite deciziile de revizuire în bloc, în perioada de vacanță a instanțelor judecătoreşţi (iulie-august-septembrie), care coincide cu perioada în care membrii de sindicat sunt plecaţi din localitate.

În această situație, dacă nu sunteți în localitate, desemnați pe cineva care să urmărească corespondenţa şi să vă informeze rapid pentru a depune documentele la filială în termenul legal specificat în ghid.

În caz contrar, veţi fi puşi în situaţia pierderii termenului legal de a depune acţiune în instanţă.

Pe cale de consecinţă, veţi rămâne cu o decizie de recalculare nelegală, cu pierderea statutului de militar în rezervă sau a unui cuantum dezavantajos.

Menţionăm că activitatea sindicală în toate filialele va fi asigurată în mod permanent.


DEPARTAMENTUL JURIDIC