miercuri, 18 mai 2011

Membrii SCMD care sunt simultan si membri ANCMRR, sunt rugaţi să îşi delimiteze opţiunile!

Biroul Operativ al Filialei a luat la cunoştinţă de la membrii filialei că există o incompatibilitate morală între calitatea de membru în acelaşi timp, atât al SCMD, cât şi al ANCMRR. Deşi la prima vedere ar părea irelevant - studierea statutului ANCMRR, denotă în mod cel mai clar incompatibilitatea.

În baza art. 3 din propriul statut, A.N.C.M.R.R. Funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşedinte de onoare.”


În mod evident, cine este membru ANCMRR - acceptă şi patronajul şi binefacerile ministrului apărării - Gabriel Oprea şi ale comandantului Forţelor Armate - Traian Băsescu, adică pierderea statului de rezervist, pierderea pensiei militare "nesimţite" şi toate jignirile care au fost aduse profesiei de militar, nu poate exista duplicitate aici.

Biroul Operativ consideră aceste sesizări ca fiind perfect întemeiate şi recomandă tuturor membrilor filialei care au dublă calitate (cu convingerea că nimeni nu este vinovat de aces lucru, statutele rareori sunt citite de cineva, iar majoritatea membrilor SCMD ai filialei provine din ANCMRR) - să procedeze conform propriei conştiinţe: acceptă sau nu patronajul celor menţionaţi, însă în mod clar - din punct de vedere moral, nu este posibil să fii şi membru SCMD şi sub patronajul lui Gabriel Oprea sau Traian Băsescu.

Mai jos este un model de notificare de autosuspendare/demisie din ANCMRR, înaintat de membri SCMD către ANCMRR - Filiala Curtea de Argeş, care are caracteristic faptul că nu prezintă o ofensă adusă membrilor ANCMRR, ci delimitează exact membrii ANCMRR de acel patronaj nefast.

De menţionat că şeful A.N.C.M.R.R. din localitate a luat la cunoştinţă cu regret pe de o parte şi multă seriozitate pe de altă parte despre aceste acest tip de notificări înaintate de membrii SCMD cu dublă calitate, a înţeles motivaţia, le-a înregistrat, urmând să le prezinte şi conducerii A.N.C.M.R.R. la Bucureşti.


Model de notificare pt. autosuspendare/demisie din ANCMRR


Domnului Preşedinte al Filialei A.N.C.M.R.R. "Posada" Curtea de Argeş


Domnule Preşedinte,


Subsemnatul P.(u) ............................., CNP 1234567890123, rezervist în evidenţa Ministerului Apărării Naţionale - livret militar cu seria F, nr. 123456, membru A.N.C.M.R.R. – Filiala "Posada" Curtea de Argeş, legitimaţie nr. 321, vă aduc la cunoştinţă decizia mea de autosuspendare din calitatea de membru al A.N.C.M.R.R., până în momentul în care asociaţia nu va mai fi "patronată" de actualul ministru al apărării - Gabriel Oprea şi/sau actualul comandant al Forţelor Armate – Traian Băsescu.


Motivaţie: În baza art. 3 din propriul statut, A.N.C.M.R.R. Funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşedinte de onoare”, ambii nominalizaţi în articol acţionând însă contra intereselor militarilor în rezervă şi în retragere, prin contribuţia la abrogarea dreptului la pensie militară prevăzut de art. nr. 11 din Legea 80/1995/Statutul Cadrelor Militare şi Legea nr. 164/2001/Legea Pensiilor Militare, abrogarea acestui drept - retroactiv condiţiilor care l-au generat, fiind de asemenea nespecifică într-un stat de drept.


Menţionez că atitudinea mea nu este contrară asociaţiei în ansamblul său, ci doar a persoanelor menţionate, conflictul de interese fiind suficient de evident astfel încât, în calitate de membru al A.N.C.M.R.R. să accept un "patronaj" ale cărui acţiuni sunt îndreptate contra intereselor rezerviştilor.


În situaţia în care statutul A.N.C.M.R.R. nu permite procedura de autosuspendare, vă rog să consideraţi decizia mea ca fiind demisie începând cu data acestei notificări.


Cu stimă,


P.(u) .................................................. Data .............................


Notă: P.(u) = pensionar unitar