miercuri, 18 mai 2011

Notificare - Noi procese, noi costuri şi multă receptivitate!!

Stimaţi colegi,


După cum vă este cunoscut,
SCMD a planificat în mod corect blocarea "pas cu pas" a fiecărei acţiuni legislative care a condus la recalcularea sau revizuirea pensiilor militare, dar totodată trebuie acceptat şi faptul că acţiunile în justiţie reprezintă şi un "război de durată şi uzură", care poate cauza victime în rândul rezerviştilor - în special a celor neinformaţi, izolaţi sau inconsecvenţi.

În condiţiile în care, după decimările pensiilor rezerviştilor din luna ianuarie, începând cu luna februarie 2011, în urma acţiunilor exclusive ale SCMD, tuturor rezerviştilor le-au sosit aceleaşi pensii ca în luna decembrie, Biroul Operativ admite că s-a instaurat o "stare generală de calm", acreditându-se chiar ideea printre unii rezervişti că s-a încheiat totul. De fapt, nu s-a încheiat nimic, OUG 1/2011 este acelaşi lucru ca HG 735/2010, doar că s-a prelungit agonia până la 31 decembrie 2011, termen până la care toate pensiile militare trebuie revizuite: OUG 1/2011 spune foarte clar că cei care în acest interval de timp primesc bani mai mulţi decât prevăzuţi în viitoarea decizie revizuită, li se vor micşora şi pensiile şi vor returna şi banii pt. perioada cât au primit mai mult.

Din informările precedente cunoaşteţi următoarele:

  • în localitate, din deciziile sosite pe baza veniturilor, cu excepţia a câtorva subofiţeri cu vechime completă şi unui ofiţer superior (nu este membru SCMD) tot cu vechime completă, toate celelalte pensii au avut un cuantum mai mic decât în decembrie. Explicaţia în acele cazuri de creştere a pensiilor: subofiterii şi ofiţerul menţionaţi, au avut spor pt. CONDIŢII DEOSEBITE de 25% atât după L. 164/2001 (HG 1294/2001), cât şi după OUG 735/2010 (prevăzut dealtfel şi în OUG 1/2011 şi Legea Unitară a Pensiilor);
  • din deciziile sosite pe baza veniturilor, tuturor rezerviştilor cu vechime, atât completă cât şi incompletă şi care au beneficiat de spor pt. ALTE CONDIŢII de 100% (majoritatea rezerviştilor din filială, dar şi din garnizoană), le-au fost diminuate pensiile, întrucât acelor rezervişti în condiţiile aplicării OUG 735/2010 - sporul de 100% s-a transformat în spor de 50% şi automat, indiferent de calcule şi vechime acei rezervisti pierd întotdeauna faţă de luna decembrie 2010. Paradoxul este evident: în deciziile a 2 rezervişti, având în principiu aceleaşi funcţii, aceleaşi venituri, ambii cu 30 de ani vechime efectivă, unul cu spor de 50% - deci 45 de ani în total înscrişi în decizie, altul cu 100% - deci 60 de ani înscrişi în decizie, au aceleaşi pensii recalculate întrucât amândorura li s-au luat în calcul 30 de ani, cu majorare de punctaj de 50%, iar faţă de luna decembrie - este logic că cel cu spor de 100% pt. ALTE CONDIŢII a pierdut la cuantum. Biroul Operativ a sesizat direct M.Ap.N. asupra acestui aspect, fără a primi vreun răspuns. De menţionat, acel spor de 100% este prevăzut în HG 1294/2001 - admisă a fi integrată atât de OUG 735/2010, OUG 1/2011, cât şi de Legea Unitară a Pensiilor, dar nimeni nu ţine cont de acest aspect;
  • un singur membru al filialei, colonel cu vechime completă, a primit o decizie revizuită, cu pensie în cuantum mai mare decât cea din decembrie, cea precedentă fiind calculată pe baza salariilor medii, nu pe baza veniturilor. De reţinut, ofiţerul a avut spor pt. CONDIŢII DEOSEBITE de 25%, prevăzut şi în OUG 735/2010 şi OUG 1/2011, altfel dacă ar fi avut spor de 100% - pierdea şi dumnealui, la fel ca toţi ceilalţi;
  • celor cărora nu ne-au sosit decizii revizuite: cunoaştem (surse proprii, certe - în cadrul filialei oricine a dorit să afle cuantumul pensiei revizuite, a aflat acest lucru) - că deşi nu ne-au fost expediate, sunt redactate, cuantumurile stabilit în acele decizii fiind inferioare pentru toti rezerviştii care am beneficiat de spor de 100% pt. ALTE CONDIŢII (majoritatea membrilor filialei), indiferent de vechime. Vechimea face doar diferenţa intre cât pierdem fiecare : minim de scădere 5% la colonel cu vechime completă, maxim 39% la maior vechime incompletă.
Referitor la acţiunile în justiţie

Până la acest moment, Biroul Operativ al Filialei 1 SCMD Curtea de Argeş a urmat paşii corecţi, astfel încât membrii filialei sunt reprezentaţi nominal conform precizărilor de AICI, în 2 procese diferite, la Tribunalul Argeş:
- primul proces - contestarea deciziilor de recalculare
- al 2-lea proces - anularea deciziilor comisiilor de contestaţii;

Cei 13 membri care nu se regăsesc în tabelele de la Tribunalul Argeş în cele 2 procese, nu au predat la Biroul Operativ documentele prevăzute în GHID - din motive care nu sunt cunoscute Biroul Operativ, cert este că nu poţi fi reprezentat într-un proces fără a cere acest lucru şi fără a depune documentele necesare. Reprezentarea în cele 2 procese este coordonată de SCMD Central prin av. Gîlcă Costel, reprezentarea teritoriala la Tribunalul Argeş fiind asigurată de av. Livia Trancă. Cheltuielile de judecată pt. această reprezentare în cele 2 procese sunt asigurate de SCMD Central - cca. 70 lei (sumă simbolică pt. 2 procese), fiind în fapt cea mai mare parte din acea cotizaţie anuală de 120 lei plătită de fiecare dintre noi; e uşor de sesizat că după distribuirea şi a materialelor sindicale către filială, care şi ele au costat - acea cotizaţie este insuficientă de a mai susţine alte procese. De reţinut: la aceste 2 faze, SCMD Central a stabilit 2 variante: pentru anumite judeţe printre care şi Argeş - coordonarea proceselor să fie efectuată de Bucureşti, pentru altele - pe cont propriu.

În baza Comunicatului Nr. 23 al Departamentului Juridic al SCMD, pt. următoarea etapă - contestarea deciziilor de revizuire a pensiilor recalculate, emise în baza OUG. NR.1/2011 - acţiunile ulterioare în instanţă, Filiala SCMD Curtea de Argeş are următoarele posibilităţi:

- să acţioneze pe cont propriu, prin av. Livia Trancă/Piteşti sau un alt avocat agreat;
- să acţioneze tot prin conducerea SCMD, la cerere;

O decizie în acest sens, va fi adoptată în cel mai scurt timp de Biroul Operativ al Filialei, propunerile membrilor filialei fiind importante de asemenea.

De reţinut:

- în ambele situaţii, trebuie încheiat contract individual pentru fiecare membru de asistență juridică pentru toate fazele procesuale (tribunal, curte de apel, CEDO, Curtea de Justiție a Uniunii Europene);
- în ambele situaţii, onorariul de avocat va fi suportat integral de fiecare membru de sindicat, eliberându-se chitanțe doveditoare;

În concluzie:
următoarele procese presupun costuri şi fiecare membru de sindicat care doreşte să meargă mai departe îşi va achita individual cheltuielile pt. reprezentarea intereselor sale. Practica judiciară demonstrează că deşi în cazul HG 735/2010 principiul "erga omnes" a funcţionat în cele din urmă, în sensul că deşi doar membrii SCMD au intentat acţiuni în justiţie, toţi rezerviştii au beneficiat de pe urma abrogării HG 735/2010, pe viitor - nimeni nu poate garanta ca va fi BIS. Dovedit, dealtfel în cazul profesorilor şi personalului medical - care au salariile care după cum au acţionat sau nu la vremea respectivă. Pe de altă parte, la procesele interne şi mai ales la CEDO - rezerviştii nu trebuie doar să îşi recâştige drepturile, ci pot solicita şi daune statului român, iar acestea se acordă individual, doar celor care au intentat acţiuni în justiţie.

Diverse

Stimaţi colegi! Biroul Operativ îşi exercită mandatul conform votului adunării generale. După cum vă este cunoscut, Biroul Operativ desfăşoară o muncă non-profit pentru membrii biroului (chiar pe minus, toate cheltuielile de birotică, telefoane, deplasări - fiind suportate de membrii B.Op.) şi cei mai mulţi membri ai biroului au şi un job, prin urmare timpul afectat activităţilor sindicale este limitat. În acest sens, Biroul Operativ adresează rugămintea către toţi membrii filialei, să dea dovadă de receptivitate şi periodic să se informeze la punctul de lucru, telefonic sau prin orice metodă - la oricare membru al B. Op., asupra stadiului acestor acţiuni în justiţie, să nu aştepte mereu indicaţii şi telefoane, să aducă la timp documentele solicitate şi să transmită informaţiile mai departe. Pe de altă parte - Biroul Operativ îi roagă pe acei membri care nu au participat la nicio acţiune de protest a filialei fără a avea motive plauzibile, să recitească Statutul SCMD şi obligaţiile asumate în cererea de adeziune, întrucât calitatea de membru SCMD presupune şi participarea la acţiuni de protest, nu numai la acţiuni în justiţie, pentru reuşită cele 2 tipuri de acţiuni fiind complementare.

Cu stimă/B.Op. al Filialei