vineri, 3 iunie 2011

CASAOPSNAJ solicită contracte individuale pt. rezerviştii aflaţi deja în evidenţă, iar farmaciile care lucrează cu CASAOPSNAJ eliberează speranţe!

De la CASAOPSNAJ

Rezerviştii din Curtea de Argeş aflaţi în evidenţa medicilor de familie care au contract cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.:

  • trebuie să se prezinte la medicul de familie pentru completarea unei (noi) Cereri de asigurare la Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, la care se anexează şi xerocopii după următoarele documente: talon pensie, decizie de pensionare şi C.I.. Atenţie: la cererea propriu-zisă standard, există anexată şi o Declaraţie pe propria răspundere având ca obiect realizarea/nerealizarea altor venituri în ultimii 5 ani (asimilate salariilor, din activităţi independente, din agricultură/silvicultură, indemnizaţii de şomaj, din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală, alte venituri).
  • deşi medicii de familie care au contract cu CASAOPSNAJ eliberează reţete compensate, astăzi 03.06.2011, farmaciile care lucrează cu CASAOPSNAJ susţin că nu (mai) au fonduri pt. această lună deşi este doar a 3-a zi din lună, cu alte cuvinte reţetele sunt nule, cel puţin pentru luna iunie. Aceleaşi farmacii exprimă speranţe că ... poate în iulie.
Rugămintea Biroului Operativ către membrii aflaţi în evidenţa medicilor de familie care au contract cu CASAOPSNAJ (medici militari) este de a ne furniza informaţii pentru a realiza exact ce se întâmplă, întrucât, primele concluzii conduc la inutilitatea pentru pacienţi de a mai fi în evidenţa CASAOPSNAJ. Deocamdată cert este că medicii de familie care au contract cu CASAOPSNAJ sunt obligaţi să încheie noi contracte cu pacienţii, iar farmaciile din localitate care lucrează cu CASAOPSNAJ nu furnizează medicamentele compensate prescrise de medicii de familie care lucrează cu CASAOPSNAJ!Cu stimă/B.Op. al Filialei Curtea de Argeş