marți, 14 iunie 2011

Situaţia pensiilor revizuite pt. rezerviştii M.Ap.N. din filială. Cât ne obligă regimul neo-bolşevic PDL/UNPR/UDMR să returnăm după naţionalizare?Aceasta este Situaţia Pensiilor Revizuite în cadrul Filialei SCMD Curtea de Argeş, Sectiunea M.Ap.N. la data de 09.06.2011. Numărul talonului de pensie este principalul criteriu de căutare, astfel încât fiecare rezervist poate să se autoidentifice în tabele, atât în mod personalizat, cât şi confidenţial, celelate elemente, fiind pur ajutătoare. Datele sunt preluate în original de pe site-ul M.Ap.N. (ale carui parametri de link se modifica mereu, pt. a nu exista dovezi in urma - noroc ca se pot face capturi) pe care v-am ruga să le verificaţi de asemenea, pentru eliminarea eventualelor erori de prezentare şi prelucrare!

1. TOTAL PENSII REVIZUITE/NEREVIZUITE

- au fost revizuite 98,37% dintre pensii;
- nu au fost revizuite 1,63% dintre pensii;

2. CREŞTERI, SCĂDERI, STAGNĂRI

Din totalul de 100% pensii revizuite:

- cresc: 37,7%;
- scad: 27,88%;
- rămân perfect identice: 34,42%;

3. STUDIU DE CAZ: EXTREME MINIM-MAXIM ŞI REZULTATELE CONCEPŢIEI NEO-BOLŞEVICE

- creşteri extreme: subofiţer, în procent de 61,53%, cuantum pensie nouă 2155 lei;
- scăderi extreme: ofiţer superior, în procent de 43,27%, cuantum pensie nouă 2050 lei;

Aceste extreme (fără intenţia de a crea divergenţe, subofiţerul si oricine altcineva meritând cu prisosinţă mărirea), denotă clar că ofiţerii restructurati, care sunt de fapt ofiteri ai generatiei NATO, au fost şi sunt marile ţinte ale procesului de epurare, numit revizuire.

De reţinut: ei sunt, de fapt şi rezerviştii "nesimţiţi" cuprinşi în lucrările de mobilizare în clasele I şi II, adică cei care intră în primul val al concentrărilor în caz de conflict, calamitate, stare de asediu etc. Denigrarea acestor ofiţeri şi diminuarea drepturilor dobândite legal de aceştia, este şi o subminare a siguranţei naţionale, cît timp aceşti militari fac parte din rezerva armatei române.

NOTĂ: L. 80/1995, precizează clar vârstele maxime până la care rezerviştii au atribuţii la mobilizare:
  • pentru căpitan în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 42, 50, 55 ani;
  • pentru maior şi locotenent-comandor: în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 50, 55 ani;
  • pentru locotenent-colonel şi căpitan-comandor în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60 ani;
  • pentru colonel şi comandor: în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60 ani;
"Infracţiunile" ofiţerului din exemplul prezentat sunt următoarele:

- ofiţer superior, licenţiat, şef de structură în cea mai mare parte a carierei, ultima funcţie într-o importantă direcţie a M.Ap.N., navetă tradiţionala săptămânală la familie pe distanţa de 150 de km; încadrat în ALTE CONDIŢII (alpinism militar) - 2 ani la fiecare an lucrat în astfel de condiţii după L. 164/2001 sau echivalent a 100% spor la punctaj, drept anulat şi diminuat la 50% spor la punctaj (la fel precum cadrelor încadrate în CONDITII SPECIALE - pentru care în vederea pensionării s-au luat în calcul 1 an şi 6 luni la fiecare an lucrat în astfel de condiţii,
echivalent a 50% spor la punctaj); ofiţer instruit după standarde NATO, misiune Angola.

Pedepsele acordate ofiţerului superior pentru infracţiunile sale: naţionalizarea pensiei, diminuarea cuatumului ei, dar şi plata a 18 804 RON în 2012, conform art. 7 din OUG 1/2011.


Obligaţii la mobilizarea ale ofiţerului: rezervist "credincios" CLASA I (primul val al mobilizării) în slujba statului care i-a afectat propriile interese familiale şi l-a renegat, anulându-i retroactiv un drept câştigat legal.


Este doar un exemplu dintr-o serie de astfel de cazuri!

4. NU UITAŢI!

Acele
pensii perfect identice în proporţie de 34,42%, nasc un mare semn de întrebare, niciun leu în plus sau în minus faţă de cuantumul pensiei din decembrie şi deşi matematic este posibil, procentajul ridicat de "coincidenţe" sfidează teoria probabilităţilor. Datele comparate între rezervişti cu aceleaşi condiţii de carieră (grad, funcţii, vechime, spor) - denotă că cel mai probabil aceste pensii identice nu sunt revizuite, fiind de fapt, cele în plată în decembrie şi afişate eronat pe site-ul M.Ap.N. În plus, Biroul Operativ a luat la cunoştinţă despre 2 cazuri de astfel de pensii perfect identice, care deşi apar ca revizuite, se caută date şi la această oră despre beneficiarii lor la arhivele din Piteşti. De ce?

***
Biroul Operativ, în urma acţiunii de evaluare a activităţii filialei, a concluzionat următoarele:

Această revizuire a dat naştere la o sciziune si in mod evident apele se despart" în filială, probabil ca în întregul SCMD - în sensul că majoritatea rezerviştilor cu pensii crescute, odată văzuta cu banii în buzunare, va renunţa la lupta în cadrul SCMD si la orice fel de lupta - nemaicontând drepturile acordate de L. 164/2001 şi nici statutul de militar în rezervă. Pe de altă parte, acelaşi lucru se întâmplă şi în A.N.C.M.R.R., dar şi la independenţi - ultimii fiind majoritari în rândul cadrelor militare în rezervă, deci cei care vor renunţa, indiferent de poziţia în care se află acum, vor fi înlocuiţi de alţii.

În urma acestei revizuiri, rezervistii - indiferent de (non)apartenenţă au fost scindaţi în 3 mari categorii: a celor mulţumiţi, a celor şi mai indignaţi şi a celor care deocamdată rămân în stand-by (cei cu pensii identice), care în final vor intra într-una din primele 2 categorii.


De la acest moment, Biroul Operativ al Filialei îşi mută centrul de greutate al acţiunii în sprijinul ofiţerilor oprimaţi (cei evidenţiaţi în tabel cu albastru) de regimul PDL-UNPR-UDMR- Minorităţi, ofiţeri care optează deja pentru o altă concepţie de organizare şi acţiune, acea concepţie care constituie spaima oricărui regim (neo) bolşevic: dinte pentru dinte.