vineri, 26 noiembrie 2010

Atenţie la contractele încheiate cu M.Ap.N. în anul 2002!

Stimaţi colegi!

Atenţie la capcană! Capcana cererilor de recalculare este aceea de a cere singuri renunţarea la drepturile de pensionare acordate de L. 164/2001 şi încadrarea la cererea noastra într-o altă lege – fiind o impunere retroactiva condiţiilor de pensionare şi o încălcare clară a unui contract de către statul roman. 

Din anul 2002, fiecare dintre noi am încheiat contracte cu M.Ap.N (reprezentat de comandanţii structurilor în care am activat fiecare, contracte avizate de consilierii juridici ai M.Ap.N.) şi fiecare deţinem exemplarul 2 din acele contracte în actele noastre, primul fiind în memoriul original. Pt. cei cu vechime mai mică de 15 ani în exercitarea profesiei, contractele s-au încheiat/reînnoit pe perioade de 4 ani, pt. cei cu vechime mai mare de 15 ani - pe durată nelimitată. 

Nu contează durata, ci prevederile contractuale: în contracte scrie negru pe alb, la pct. 3. ˝Pe timpul executării contractului, parţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. ˝

Dintre drepturi, face parte clar si dreptul la pensie militara, acordat în condiţiile contractuale şi prevazut în Legea 80/1995, transpus de L. 164/2001 (completată pt. grupele de munca de HG 1294/2001). Pensionarea noastră s-a realizat în timpul derulării unui astfel de contract, în condiţiile precizate în acesta. Încălcarea retroactivă şi în mod unilateral de către stat a acestui contract este clar un abuz. Nu poate fi însa un abuz, daca noi solicităm recalcularea şi sau/încadrarea într-o altă lege decât cea pe care am acceptat-o când am semnat contractele privind exercitarea profesiei.

Prin urmare – dacă cerem cu mana noastra încadrarea într-o alta lege decat cea în baza careia am fost pensionaţi, în acel moment statul e disculpat de încălcarea retroactivă a unor condiţii contractuale - întrucat va afirma ca noi am cerut acest lucru şi aşa şi este - daca solicităm recalcularea, solicitam automat şi încadrarea în condiţiile altei legi! 

Acel contract este înca o dovada clară a faptului că un stat îşi încalcă obligatiile asumate prin contracte faţă cetaţeni, în mod abuziv şi retroactiv condiţiilor generate. 

Cu stimă/ Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş