duminică, 21 noiembrie 2010

Notificare - Consecinţele semnării cererilor de recalculare a pensiilor!

In zilele de 20 si 21 noiembrie (paradoxal - fiind sâmbătă şi duminică), mai multi rezervişti din Curtea de Argeş şi din împrejurimi - care au solicitat eliberarea unor adeverinţe privind reacalcularea pensiilor militare - au fost chemaţi la CMJ Argeş să solicite şi pasul 2: recalcularea pensiilor lor pe baza veniturilor obţinute, deşi HG 735/2010 este suspendată şi M.Ap.N. a confirmat că respectă deciziile instanţelor.

Biroul Operativ al filialei SCMD Curtea de Argeş a fost înştiinţat de persoanele în cauză - în principal - rezervişti neafiliaţi filialei locale a SCMD, solicitând sugestii, întrucât nu ştiu de fapt ceea ce cer şi ceea ce semnează.

Biroul Operativ al filialei SCMD Curtea de Argeş recomandă persoanelor aflate în astfel de situaţii să analizeze consecinţele semnării unei astfel de cereri de recalculare, întrucât în acel moment renunţă de bunăvoie la condiţiile de pensionare stabilite de Legea 164/2001 - încă în vigoare, solicitând încadrarea voluntară în condiţiile unei alte legi, care după orice program de calcul le diminuează pensiile cu procente între 20%-70%. Este foarte esenţial să nu se grăbească nimeni (în timp de 3 ani se pot face astfel de recalculări, cu aplicare retroactivă de la 01.01.2011), sunt programe de calcul de simulare identice cu cele de la M.Ap.N. ce pot oferi date privind viitoarea pensie - însă este cert că odată solicitată încadrarea benevolă într-o altă lege, persoanele în cauză nu mai pot face practic nimic. Cu alte cuvinte, este posibil ca militarii rezervişti care solicită recalcularea pensiilor prin încadrarea în L. 119/2010 să obţină pensii diminuate sub pretextul că ei au cerut acest lucru, iar cei care nu solicită o astfel de recalculare să beneficieze în continuare de prevederile L. 164/2001. Informaţii suplimentare despre dezastrul care reiese din recalculare - programul poate fi descărcat în timp de 10 zile de AICI.

Există 3 alternative pt. cei chemaţi de CMJ (care au depus deja cerere de eliberare a adverinţelor de venituri):

- cel chemat ia la cunoştinţă despre veniturile sale, apoi la cererea sa expresă - solicită pe loc recalcularea prin CMJ. Este situatia in care ceri ceva, fără să cunoşti ce primeşti. Atentie: deja sunt semnalate perioade-lipsă în stagiile de cotizare. Şi încă o problemă: CMJ nu lasă pe nimeni să îşi rezerve vreun drept prin înscrisuri pe cererile de recalculare, cum ar fi cel de a intenta acţiuni în justiţie.

- cel chemat ia la cunoştinţă despre veniturile sale, nu solicită recalcularea prin CMJ, ci preia adeverinţele asupra sa, rezervându-şi dreptul să solicite sau nu o eventuală recalculare, numai după verificare atentă a perioadelor de cotizare, simulări etc. Este situaţia in care poţi cere o recalculare sau nu, dar în cunoştinţă de cauză. Ulterior cererea de recalculare cu adeverinţele ataşate se va expedia personal către M.Ap.N. (ministerele de resort), însă într-o forma personalizată în care rezerviştii pot să îşi manifeste dezacordul faţă de impunerile unilaterale pt. încadrarea în alte legi de către statul român şi să îşi rezerve dreptul de a depune acţiuni în instanţă.

- cel chemat nu se prezintă la CMJ, urmând să primească oricum adeverinţele la domiciliu, iar ulterior va urma pasul precedent.

În orice situaţie, pt. cei care se decid totuşi să înainteze cereri de recalculare, să precizeze următoarea formulă prin care îşi rezervă un drept minim: ˝ Înaintez prezenta cerere, împotriva voinţei mele şi îmi rezerv dreptul de a apela la instanţa de judecată competentă.˝

Orice cerere de recalculare - fără cel puţin o notificare în care să vă exprimaţi dezacordul faţă de impunerea de către statul român, în mod retroactiv, a unor condiţii diferite de pensionare faţă de cele în baza cărora v-aţi pensionat, înseamnă implicit renunţarea de bunăvoie la pensia militară obţinută în condiţiile L. 164/2001. De fapt, aceasta este si strategema folosita de guvern sub presiunea unui şantaj psihologic: dacă nu cerem recalcularea, ne ameninţă că pensiile noastre vor fi mai mici decât dacă am cere recalcularea, desi nu există nicio garanţie (promisiunea că pensiile sun 3000 lei nu scad - este o simplă declaraţie verbală). În realitate, guvernul cunoaşte că după Constituţie şi orice tratat internaţional, exercită un abuz privind diminuarea retroactivă a unor drepturi câştigate, de aceea solicită prin diverse tertipuri, acordul şi semnătura noastră - situaţie în care este complet disculpat: noi am cerut, guvernul doar ne-a dat ceea ce am cerut.

Recomandarea noastră este să nu vă grăbiţi. Cererea poate fi depusă, de exemplu, şi în februarie - efectele recalculării se produc oricum de la 01.01.2011, deci nu se pierd sume de bani.

Informaţii şi recomandări ulterioare: după şedinţa Biroului Operativ din data de 26.11.2010. Membrii Biroului Operativ nu au solicitat şi nu solicită nicio recalculare.

Cu stimă/Biroul Operativ al Filialei SCMD Curtea de Argeş

Vă recomandăm tuturor să semnaţi această ultimă petiţie pt. Salvarea Armatei României AICI!