miercuri, 9 februarie 2011

Filiala A.N.C.M.R.R. Botoşani ripostează contra ˝patronajului spiritual˝ al asociaţiei - Felicitări Botoşani!

A.N.C.M.R.R. - deşi este acreditată ideea că este o structură care reprezintă corpul rezerviştilor din M.Ap.N., este total eronat. A.N.C.M.R.R. este o simplă asociaţie tip O.N.G. şi care cuprindea - conform cifrelor din 2010 - doar 35 000 din cei 81 000 de rezevişti proveniţi din M.Ap.N.. Lipsa unei poziţii ferme a conducerii A.N.C.M.R.R. faţă de situaţia pensiilor militarilor şi statutul rezervistului, este explicabilă: conform art. 3 din statut, ANCMRR funcţionează ˝sub înaltul patronaj al preşedintelui României, în calitatea sa de comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, ministrul fiind Preşedinte de onoare.˝ Prin urmare - este cât se poate de vizibil de ce conducerea asociaţiei nu se opune ˝patronajului˝ preşedintelui şi ministrului apărării în privinţa umilinţei la care sunt supuşi rezerviştii. Cu consecinţele de rigoare: asociaţia riscă să dispară prin migrarea membrilor săi către alte organizaţii care le apără efectiv interesele lor şi nu pe ale ˝patronilor spirituali˝.


Şi totuşi - Filialele A.N.C.M.R.R. din ţară, cum ar fi Botoşani, încep să aibă o reacţie corectă şi acuză: conducerea A.N.C.M.R.R. nu mai reprezintă interesele rezerviştilor din M.Ap.N., ci pe ale ˝patronajului˝ asociaţiei. Nu trebuie ascuns faptul că din cei 35 000 de membri A.N.C.M.R.R. existenţi în 2010, parte au migrat la S.C.M.D., iar în diverse garnizoane, mulţi membri A.N.C.M.R.R. (chiar filiale complete) au în realitate, o dublă afiliere, A.N.C.M.R.R. şi S.C.M.D. Această ultimă situaţie nu este conflictuală decât în aparenţă, A.N.C.M.R.R. cuprinde rezervişti doar din M.Ap.N., iar S.C.M.D. din toate ministerele, inclusiv din M.Ap.N.. Pe de altă parte - această dublă afiliere a apărut şi ca urmare a unor constrângeri la care sunt supuşi membrii S.C.M.D.: există ˝consemn˝ clar ca filialele S.C.M.D. să nu aibă sedii în incinta Cercurilor Militare. Însă, membrilor S.C.M.D. cu dublă calitate - deci şi de membri A.N.C.M.R.R., nu le poate fi interzis accesul în sediile A.N.C.M.R.R. - apărând astfel şi o ˝tactică˝ utilă S.C.M.D. - de ˝învăluire˝ a A.N.C.M.R.R.Tinând cont de evenimentele ce s-au desfăşurat la începutul acestui an 2011, şi de reacţia avută de conducerea centrală a asocoaţiei noastre, în numele cadrelor militare în rezervă şi în retragere din filiala noastră, am mandatul să vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- militarii în rezervă şi în retragere din BOTOŞANI nu apreciază măsurile luate de Ministerul Apărării Naţionale referitoare la recalcularea pensiilor, întrucât aceasta a comis ilegalităţi încălcând Constituţia, Hotărâri ale Curţii Constituţionale şi ale celei mai înalte instanţe de judecată din RAMÂNIA, fapte care au dus la umilirea noastă ca militari care am slujit cu abnegaţie şi devotament statutul de tară;
- am rămas profund dezamăgiţi de promisiunile făcute de toţi cei care ne dadeau asigurarări că totul va fi bine, să stăm liniştiţi şi să asteptăm şi care până la urmă ne-au lovit pe la spate, fiind conştienţi că nu vom putea avea nici un fel de reacţie, dar le spunem că s-au înşelat, pentru că toate acestea ne-au îndârjit şi mai mult şi ne vom bate pentru drepturile noastre pe toate căile legale care există în tara noastră;
- noi nu am făcut nici o presiune asupra conducerii asociaţiei, ba mai mult am avut încredere în cei care ne conduceţi, dar modalitatea de acţiune şi exprimare ne-a produs o mare dezamăgire, comunicare între noi şi dumneavoastră a fost foarte apatică, dacă nu chiar inexistentă.Şi fiindcă mulţi dintre noi am fost comandanţi, considerăm că era necesar şi firesc să ne luaţi apărarea, nu să aruncaţi asupra noastră eşecul actului dumneavoastră de conducere;
- susţineţi că ministrul apărării naţioanale a făcut totul pentru noi, dar oare chia aşa să fie? Trebuia să nu permită recalcularea pensiilor, să lupte pentru păstrarea statutului nostru nu să ne lase de batjocura celor din mediul civil, să nu permită subordonaţilor care au emis deciziile ilegale şi dezonorante pentru noi să ne ia gradul militar şi cu atâta desconsiderare să ne mai ureze prin talonul de pensie ,,La mulţi ani cu sănătate'';
- Comandantul Forţelor Armate, Guvernul ne-au minţit cu atâta seninătate, iar dumneavoastră ne-aţi spus să fim docili, să dam crezare spuselor lor, să avem onoare şi demnitate şi, în final, ei nu au dat doi bani pe onoarea şi demnitatea noastră. S-au înaintat atâtea mesaje de protest la toate forurile de conducere - ne-au răspuns vreodată?
- Poziţia de aşteptare care ne-aţi spus să o adoptăm faţă de această dramă din viaţa noastră de militari, posibilitatea şi lipsa de reacţie au făcut în luna decembrie şi începutul lui ianuarie, aproximativ un sfert din membrii noştri să ne părăseascăşi să se alăture celor din sindicat şi procesul continua;
-Ne întrebăm care este intenţia Ministerului Apărării Naţionale, de ce vrea să scape de cadrele militare de rezervă, oare să fie adevărat ce se aude că în 2012 soldele militarilor activi vor fi aduse la nivelul celor din NATO, iar noi, cei care am fost sacrificaţi pentru acest ideal să nu putem beneficia?

- Şi, în final dacă după legea unică nu mai avem calitatea de cadre militare în rezervă şi în retragere, se mai justifică asocierea noastră?


PREŞEDINTE,

Col. (r.) Aurel NEAGU