miercuri, 9 februarie 2011

Filiala A.N.C.M.R.R. Vrancea ripostează contra atitudinii duplicitare a conducerii A.N.C.M.R.R. - Felicitări Vrancea!

După reacţia Filialei A.N.C.M.R.R.˝ Alexandu Ioan-Cuza˝ Botoşani, o a 2-a filială a A.N.C.M.R.R. ripostează contra atitudinii duplicitare a conducerii A.N.C.M.R.R. Felicitări VRANCEA!


ASOCIATIA NAŢIONALǍ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVǍ ŞI RETRAGERE

FILIALA JUD. VRANCEA “STEFAN CEL MARE”

PROTESTUL MEMBRILOR FILIALEI VRANCEA,

IN ATENTIA BIROULUI PERMANENT CENTRAL
SI
A DOMNULUI PRESEDINTE AL ANCMRR


Având în vedere evenimentele petrecute la începutul acestui an 2011 cu referire la pensiile noastre, şi luând act de reacţia avuta de conducerea centrala a asociaţiei noastre, am fost mandatat ca în numele cadrelor militare în rezerva şi în retragere din filiala noastră, să vă aduc la cunoştinţă următoarele probleme:

1. Militarii în rezervă şi în retragere din Vrancea nu apreciază măsurile luate de Ministerul Apărării Naţionale referitoare la recalcularea pensiilor, deoarece au constatat că pensiile lor au fost ilegal diminuate cu 20-50%.
2. Sentinţa Curţii de Apel Cluj din 28 septembrie a dispus suspendarea H.G.735/2010 pentru toate cadrele militare, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia dată în recurs, a arătat ca, suspendarea produce efecte asupra tuturor pensionarilor militari începând cu 28 sep.2010. Acest lucru împreună cu anularea H.G. 735/2010 prin art. 10 din OUG 1/2011determină, în opinia juriştilor, nulitatea deciziilor de recalculare în totalitatea lor, nu doar în parte, aşa cum prevede greşit OUG 1/2011.
3. Suntem consternaţi de declaraţiile şi de promisiunile făcute de toţi cei care ne asigurau ca totul va fi bine. Să analizăm acest bine: din 25798 de pensii recalculate până la data de 18 ianuarie, 7505 de pensii sunt mai mici decât pensiile în plată din luna decembrie, ceea ce reprezintă un procent de 29,09%, Acest procent nu este nici pe departe egal cu procentul de 5-10 % pe care îl arătau specialiştii militari în finanţe şi cei care au decis aplicarea acestor politici.
4. Este, fără îndoială, dreptul pensionari militari să îşi apere pensiile, pe toate căile, inclusiv prin justiţie, deoarece, ce s-a petrecut in luna ianuarie este un atac fără precedent în istorie, asupra dreptului de poprietate dat de cuantumul pensiilor în plată.
5. Considerăm că este datoria conducerii centrale a asociaţiei şi totodată o obligaţie statutară, apărarea drepturilor membrilor asociaţiei, prin coordonarea acţiunilor la nivel central şi o permanentă consiliere a filialelor. Deoarece acest lucru nu s-a întâmplat, filialele au fost obligate să gestioneze singure această stare de criză.
Conducerea filialei noastre nu a fost consultată despre căile pe care le considera viabile pentru rezolvarea acestei situaţii. Noi nu am făcut nici o presiune asupra conducerii asociaţiei, ba mai mult am avut încredere în cei care ne conduc, şi am oferit permanent materialele noastre, dar modalitatea de acţiune si exprimare ne-a produs o mare dezamăgire.
Din acest motiv am fost obligaţi să scriem Preşedintelui României, Primului Ministru şi
Ministrului Apărăii problemele noastre, dar si soluţiile pe care le considerăm viabile.
Totodată, la nivel de filială, am pus la dispoziţia tuturor membrilor contestaţiile necesare,
o minimă consilierea juridică, iar în continuare suntem alături de ei în demersurile din
instanţele de judecată.
6. Lipsa de reacţie la cerinţele momentului şi comunicatele în care dezavuaţi acţiunile colegilor noştri din S.C.M.D. şi din alte asociaţii, alterează spiritul de casta şi unitatea pensionarilor militari, lucru care determină o lipsă totală de coeziune a acţiunilor pe plan naţional. Din acest motiv, în luna decembrie şi începutul lui ianuarie, un număr semnificativ din membrii noştri s-au alăturat colegilor din sindicat şi procesul continuă;
7. Ne întrebam, care este intenţia Ministerului Apărării Naţionale în ce ne priveşte, de ce vrea să scape de cadrele militare în rezerva, mai ales în acest moment de încordare la nivel geopolitic. Putem presupune doar, că cei care au constituit vechea armata, profesioniştii militari din era comunistă, nu mai au ce căuta în noua armată, nici chiar, în caz de război. O alta supoziţie este că în 2012 soldele militarilor activi vor creşte la nivelul celor din NATO, iar noi, cei care am fost sacrificaţi pentru integrarea în aceasta structură de securitate să nu mai putem beneficia de aceste creşteri?
8. După legea unitara a pensiilor nu mai avem calitatea de cadre militare in rezerva si atunci se mai justifică calitatea noastră de cadre în rezervă si retragere?
Toate acestea reprezintă frământări ale membrilor filialei noastre, drept pentru care aşteptăm un răspuns cât mai complet şi pertinent.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte filială,
Cpt.Cdor.(r)
CHIRICA AURELIAN