miercuri, 9 februarie 2011

Notificare - Rugăm predaţi urgent al 2-lea set de documente/Pasul 1b

Biroul Operativ al Filialei SCMD Curtea de Argeş, îi roagă pe toţi membrii să predea urgent la secretariatul acesteia, documentele necesare celei de-a 2-a acţiuni în tribunal - Pasul 1 b, respectiv:

Pasul 1 b:

- copie contestaţie;
- copie confirmare de primire;
- copie carte de identitate;
- copie decizie nouă;
- copie decizie veche;
- copie talon vechi;

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura. Documentele se predau în 3 exemplare, într-un plic pe care scrieţi: numele şi prenumele, adresa de domicliu, judeţul şi casa de pensii de care aparţineţi.

Documentele de la Pasul 1 b fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, diferită de Pasul 1 a, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii.

Pe această cale vă informăm că documentele pt. Pasul 1 a sunt deja predate avocaţilor pt. intentarea acţiunilor în justiţie.