vineri, 18 februarie 2011

Comunicatul Departamentului Juridic Nr. 4 din 17.02.2011 - Rugăm efectuaţi împuternicirile!

În atenția tuturor secretariatelor filialelor SCMD aflate sub asistența și reprezentarea juridică a avocatului Costel Gîlcă, plus filialele din Focșani, Târgoviște și Miercurea Ciuc
(1) Vă comunicăm modelul de împuternicire pe care fiecare membru de sindicat, în două exemplare, trebuie să-l completeze la introducerea acţiunilor în instanță.
(2) Aceste împuterniciri NU SE DEPUN la actualele acțiuni de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor, respectiv pentru Pasul 1a).
(3) O împuternicire se introduce în plicul cu documentele de la Pasul 1b), pentru acţiunile viitoare de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor.
(4) O împuternicire se introduce în plicul cu documentele pentru acţiunile ce se vor formula împotriva deciziilor de revizuire a pensiilor, care vor fi emise în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1 / 2011.


Domnule Preşedinte,

Subsemnatul …………………………………………………......................,
domiciliat în …................................................................
….................................................................................,
CNP ……………………………………………...................., pensionar M.A.I./M.Ap.N./S.R.I., prin prezenta:

Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.


Data ....................................................................... Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD

Notă: În concluzie - filiala neavând jurist, apare o confuzie asupra noţiunii de ˝împuternicire˝, mai ales asupra cele ex-notariale (simplă - la secretariat), în condiţiile în care membrii de sindicat sunt oricum reprezentanţi prin statut de conducerea SCMD. Sunt 2 modalităţi: fiecare rezervist se prezintă fie la secretariat şi completează acest tip de împuternicire, fie la un notariat (cel mai sigur) şi solicită după modelul prezentat (apar diferenţe de formulare la notariat - se elimină titulatura, considerând că cea expusă în model ar fi cerere şi nu împuternicire) - în minim 2 exemplare. Un exemplar se va ataşa la setul de documente pt. Pasul 1b deja existent la secretariat (contestarea deciziilor de pensie emise în ianuarie), un al 2-lea exemplar al împuternicirii se va ataşa - doar în urma primirii deciziilor de pensii revizuite - unui nou set de documente necesare pt. acţiuni în instanţă (urmează precizări). La secretariat nu sunt costuri, la notariat (cel mai rapid - notariatul de langa Cercul Militar, are deja modelul) costul unui exemplar este de 25 lei.