miercuri, 9 februarie 2011

Comunicat Departamentul Juridic

COMUNICAT DEPARTAMENTUL JURIDICÎn urma şedinţei Departamentului Juridic din data de 03.02.2011 şi reuniunii de la Alba Iulia din data de 05.02.2011, activităţi la care a fost prezent şi avocatul Costel Gâlcă, s-au stabilit măsuri operative, care să conducă la o eficienţă crescută a pregătirii documentelor în vederea depunerii acţiunilor în instanţă pentru anularea deciziilor de pensie emise abuziv de casele de pensii sectoriale.

Astfel:

1 – Documentele care se introduc în plicurile de la Paşii 1a) şi 1 b) vor avea următoarea ordine:

Pasul 1 a):

- copie carte de identitate;
- copie decizie nouă;
- copie decizie veche;
- copie talon vechi;
- copie după plicul cu primirea deciziei noi.

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul” şi urmează semnătura.

Documentele de la Pasul 1a) au drept scop anularea deciziilor de de recalculare a pensiilor direct în tribunal, în conformitate cu prevederile art.87/Legea nr.19/2000, modificată.

Pasul 1 b):

- copie contestaţie;
- copie confirmare de primire;
- copie carte de identitate;
- copie decizie nouă;
- copie decizie veche;
- copie talon vechi;

ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copia este conformă cu originalul şi urmează semnătura.

Documentele de la Pasul 1b) fac obiectul unei noi acţiuni la tribunal, scopul fiind anularea hotărârilor comisiilor de contestaţii.

Precizare: Ulterior, cele două acţiuni (cea de la Pasul 1a) şi cea de la Pasul 1b)) se pot uni, dacă ambele sunt acceptate. În cazul în care, o acţiune nu este acceptată de tribunal, se continuă cu cealaltă, până la victoria finală.

La primirea deciziilor de pensii revizuite, procedura urmează Paşii 1a) şi 1 b). Conexarea cu acţiunile mai sus prezentate, rămâne de analizat, fiind condiţionaţi de stadiul proceselor sau decizilor adoptate până atunci de instanţele de judecată, de evoluţia mediului legislativ şi politic (poate favorabilă cauzei noastre), dar şi de conţinutul deciziilor revizuite.

2 - Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1a) pentru filialele din municipiul Bucureşti , sunt următoarele:

- seria a II-a: 15.02.2011;

- seria a III-a: 02.03.2011;

- seria a IV-a: 17.03.2011.

3 – (a) - La primirea primei decizii noi de recalculare a pensiei s-au urmat Paşii 1 a) şi 1 b), depunând pentru fiecare pas câte un plic cu documentele cerute.

(b) - La primirea celei de-a doua decizii de recalculare a pensiei, se urmează obligatoriu, şi pentru această decizie, Pasul 1 a) şi Pasul 1 b). Plicul de la Pasul 1a) se adaugă la Plicul 1a) de la prima decizie, iar plicul de la Pasul 1 b) se adaugă la Plicul 1 b) de la prima decizie. Pe aceste plicuri se consemnează, printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au adăugat documente de la o nouă decizie de recalculare.

(c) – În situaţia în care s-au predat plicurile la avocat pentru prima decizie de recalculare şi ulterior s-au primit plicurile de la Pasul 1a şi Pasul 1 b) pentru a doua decizie de recalculare, se stabileşte împreună cu avocatul o modalitate rapidă de livrare a lor.

(d) – În Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1 a) şi în Registrul de evidenţă cu plicurile pentru Pasul 1 b) pentru prima decizie, se consemnează printr-o modalitate aleasă de fiecare filială, faptul că s-au primit de la membrul de sindicat şi ulterior s-au predat la avocat, documente şi pentru a doua decizie de recalculare.

După predarea plicurilor şi tabelelor nominale la avocat, pe serii de predare, noile tabelele nominale continuă nr. crt. în sens crescător, din tabelele deja predate la avocat. Ex. la prima serie, s-au predat tabelele pe case de pensii închise la nr. crt. 160, 210 şi 244. Pentru a doua serie noile tabele pe case de pensii încep de la nr. crt. 161, 211 şi 245. Aşa se procedează şi în cazul celorlalte serii. Prin această modalitate de evidenţă se poate urmări ca nici un membru de sindicat să nu fie scăpat, cu excepţia unei delăsări vizibile a actului de conducere la nivelul filialei.

(e) - Pentru a doua decizie primită nu se mai întocmesc tabele nominale în care semnează membrul de sindicat. Este valabilă semnătura dată pentru Pasul 1a) şi Pasul 1b) de la prima decizie de recalculare.

4 – Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali vor preda documentele de la Pasul 1 a) şi Pasul 1 b) conform graficului convenit cu aceştia.

5 - Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor primi sprijin de la alte case de avocatură, în baza înţelegerilor dintre sediul central şi aceste entităţi.

6 – (a) Termenele de predare a plicurilor de la Pasul 1b) pentru filialele din municipiul Bucureşti, sunt următoarele:

- setul I de documente: în 8 zile de la depunerea la filială a primului răspuns primit la contestaţie sau a epuizării primului termen de primire a răspunsului la contestaţie;

- ulterior, ca regulă generală, din 8 în 8 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi expirarea termenelor conform SCADENŢARULUI PENTRU PERIOADA DE max. 30 DE ZILE.

(b) - Filialele care au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă, predau plicurile de la Pasul 1b, conform graficului convenit cu aceştia.

(c) Filialele care nu au încheiat contracte de asistenţă juridică cu avocaţi locali sau nu sunt în coordonarea directă a Casei de Avocatură Costel Gâlcă vor preda plicurile conform graficului convenit cu viitorii avocaţi.

Prevederile din acest comunicat modifică în mod corespunzător prevederile din GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRULUI ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR.

Ghidul va fi reafişat pe blogul SCMD cu modificările menţionate.

Anexă: Scadenţar cu termene de urmărit pentru prevenirea ieşirii din termenele legale:

- pentru depunerea documentelor la tribunal (a + 45 de zile);

- pentru procedura prealabilă a contestării deciziilor noi (a + 45 + 30)