miercuri, 1 februarie 2012

Cum mai stam cu procesele?

Stadiul proceselor în care sunt reprezentanţi membrii Filialei SCMD Curtea de Argeş este următorul:
(Pentru marire, tineti apasat tasta Ctr si fixati zoom-ul prin rotirea scroll-ului/rotitei de pe mouse)

Pasul 1a: Tribunalul Argeş, astfel:
TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
22/09/2011Amână cauza
Solutie: Incuviinteaza cererea formulata de apărătorul contestatorilor prin care solicita cordarea unui nou termen de judecata pentru a lua cunostinta de continutul întampinarii comunicata la acest termen de judecata. Se citeaza intimata cu cererea precizatoare a actiunii si înscrisurile depuse de contestatori. Amână judecarea cauzei la 27.10.2011 pentru cand se va cita intimata cu copia cererii precizatoare a actiunii si înscrisurile depuse de contestatori.
27/10/2011Amână cauza
Solutie: Pune în vedere av.Livia Tranca sa precizeze daca actiunea este formulata de catre reclamanti în nume propriu (sens în care se constata ca actiunea nu este semnata de acestia întrucat împuternicirea avocaţială mentioneaza doar sustinerea actiuniunii nu si redactarea si semnarea acesteia) sau este formulata de catre SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES, în numele si pentru membrii sai (sens în care se constata ca nu sunt atasate la dosar înscrisuri din care sa reiasa dobandirea personalitatii juridice de catre Sindicat si nu este atasat nici tabelul cu semnaturile membrilor de sindicat care au mandatat organizatia sa le reprezinte interesele). Acorda un nou termen în vederea discutarii unei eventuale exceptii de litispendenta. Amana judecarea cauzei la 08.12.2011 pentru cand părtile au termen în cunostinta. Cu recurs odata cu fondul cauzei.
08/12/2011Amână cauza
Solutie: Se va introduce în cauza în calitate de intimat MINISTERUL APARARII NATIONALE. Se va cita MINISTERUL APARARII NATIONALE cu copia precizarii la actiune. Urmeaza a dispune disjungerea actiunii si formarea a cate unui dosar individual pentru fiecare contestator în parte. Proroga discutarea exceptiilor de conexitate după formarea dosarelor individuale ale contestatorilor. Amana judecarea cauzei la 19.01.2012 pentru cand se va cita intimatul MINISTERULUI APARARII NATIONALE, contestatorul SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES si intimata CASA DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE avand termen in cunostinta. Cu recurs odata cu fondul cauzei.
19/01/2012Amână cauza
Solutie:
28/02/2012
Solutie:
Pagina 1
Ultima actualizare: 20.01.2012

Rezerviştii provenind din M.AI., Dosar 1123/109/2011

TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
29/09/2011Amână cauza
Solutie: Amână judecarea cauzei la data de 17.11.2011 în vederea îndeplinirii în mod legal a procedurii de citare. Dispune conceptarea în calitate de pârât a Ministerului Administraţiei şi Internelor – Casa de Pensii, în loc de Casa de Pensii a Ministerului Administratiei şi Internelor. Pune în vedere apărătorului reclamantului ca, în raport de precizarea la acţiune formulată, să depună la dosar Hotărârile Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe care înţelege să le conteste. Se reia procedura de citare cu pârâta cu exemplar de pe precizarea la cererea de chemare în judecată. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Septembrie 2011 la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.
17/11/2011Amână cauza
Solutie: Disjunge acţiunea formulată de reclamanţii Marinescu Maria şi Marinescu Viorel, formându-se un nou dosar nr. 5483/109/2011. Îndreaptă eroarea materială strecurată în conceptă şi în încheierea anterioară, în sensul că reclamanţi în cauză sunt Ghiocel D. Gheorghe, Popescu D. Eugen, Popescu S. Ioana, Ghioaca Ilie, Grigore Ion, Nicolae I. Valerica, Encutu Ghe. Aurelian, Encutu M. Gheorghe, Stana I. Ion, Lita P. Gheorghe, Lita N. Aneta, Lica Florinel Iulian, Bratu M. Marin, Gurlea P. Dan, Socaciu P. Constanta Monica, Stan N. Anica, Zaharia Vasile, Marinescu Maria, Marinescu Viorel, Ionascu Daniela, Ionascu Gabriel Gheorghe, Ionescu Valeria, Ilie Iulian, Tanislav Ilie, Serb Ion, Marcu Ilie, Tanase Gheorghe, Bursuc Gheorghe, Dumitru Mihai, membri ai SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES, enunţaţi în cererea de chemare în judecată şi nu SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES. Pune în vedere apărătorului reclamanţilor să depună la dosar tabel care să facă corespondenţa între reclamanţi, decizia contestată şi decizia care se solicită a fi menţinută în plată. Încuviinţează cererea formulată de pârât şi dispune citarea acestuia cu copie de pe cererea de chemare în judecată. Amână judecarea cauzei la data de 26.01.2012 Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2011 la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.
26/01/2012Amână cauza
Solutie: În vederea legalei constituiri a completului de judecată, amână judecarea cauzei la data de 01.03.2012 Se conceptează în calitate de pârâtă, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor cu sediul în str. George Georgescu nr.3, sector 4, Bucureşti, alături de pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor. Se citează pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor şi pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor cu copie de pe acţiune şi precizarea la acţiune. Pune în vedere apărătorului reclamantilor să indice numărul Hotărârilor Comisiei de Contestaţii pentru fiecare reclamant în parte. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2012 la Tribunalul Argeş, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.
01/03/2012
Solutie:
Pagina 1
Ultima actualizare: 27.01.2012
Pasul 1b: Tribunalul Argeş, astfel:

TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
24/11/2011Amână cauza
Solutie: Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2011 la completul C2AS Fond, în vederea discutării excepţiei de litispendenţă. Părţile au termen în cunoştinţă. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2011 la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.
08/12/2011Amână cauza
Solutie: Introducerea în cauza în calitate de intimat a CASEI DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE. Se citeaza CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE. Proroga discutarea exceptiilor de conexitate . Amana judecarea cauzei la 19.01.2012 pentru cand se va cita intimata CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE , contestatorul SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES si intimatul MINISTERUL APARARII NATIONALE avand termen in cunostinta. Cu recurs odata cu fondul cauzei.
19/01/2012Amână cauza
Solutie:
23/02/2012
Solutie:
Pagina 1
Ultima actualizare: 20.01.2012


Concluzie: cu procele stam cam tot ca la inceput! Sectiunea M.A.I. are totusi un mic avans!
TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
30/11/2011Amână cauza
Solutie: Încuviinţează cererea formulată de apărătorul reclamantului, în sensul de a se acorda un nou termen de judecată pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării depusă la dosar de intimată într-un singur exemplar. Prorogă discutarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimat prin întâmpinarea depusă la dosar fila 39. Amână judecarea cauzei la data de 11.01.2012. Reia procedura de citare cu intimatul. Reclamantul are termen în cunoştinţă. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 noiembrie 2011, la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă, complet specializat pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.
11/01/2012Amână cauza
Solutie: Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2012, pentru nelegala constituire a completului de judecată. Introducerea în cauză în calitate de intimată CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR. Citarea intimatei CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR cu copia acţiunii şi a precizării acţiunii formulate de contestator. Prorogă discutarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimat prin întâmpinarea depusă la dosar fila 39. Reia procedura de citare şi cu intimatul MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR. Contestatorul are termen în cunoştinţă. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 ianuarie 2012, la Tribunalul Argeş-Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.
15/02/2012
Solutie:
Pagina 1
Ultima actualizare: 16.01.2012


CONCLUZIE: CU PROCESELE NE AFLAM CAM CA LA INCEPUT! SECTIUNEA M.A.I. ARE TOTUSI UN MIC AVANS!