marți, 18 ianuarie 2011

Comunicat - Filialele din judeţul Argeş sunt reprezentate în instanţă de Baroul Bucureşti

În urma şedinţei Departamentului Juridic al SCMD din 17 ianuarie 2011, vă comunicăm următoarele:


1 – Dat fiind că deciziile de recalculare a pensiilor fac o trimitere ambiguă cu privire la procedura de contestație, Departamentul Juridic a hotărât ca acțiunile în instanțele judecătorești să fie inițiate paralel cu înaintarea contestațiilor la comisiile de contestații din cadrul ministerelor (M.Ap.N., M.A.I. și S.R.I.).


Pe cale de consecință, solicităm URGENT președinților de filiale, care nu au transmis datele personale ale avocaților ce vor susține acțiunile, ca pînă la data de 21 ianuarie 2011, ora 20.00 să comunice datele solicitate pe adresa de e-mail a consilierului juridic Emilian Pielmuș.


Pentru filialele situate în judeţele Constanţa, Brăila, Tulcea, Galaţi, Buzău, Vrancea, Dolj, Gorj, Vîlcea, Dîmboviţa, Călărași, Ialomiţa, Caraș-Severin, Mehedinţi, Prahova, București, Olt, Ilfov, Argeș, asistenţa și reprezentarea vor fi asigurate de avocatul desemnat de conducerea SCMD din cadrul Baroului București.


2 – Pentru promovarea acțiunilor în instanță, președinții celorlalte filiale vor lua legătura cu avocații aleși în vederea introducerii acțiunilor la tribunalele reședință de județ pentru persoanele care au primit noile decizii cu pensia recalculată. Reamintim că termenul maxim de introducere a acțiunii este de 30 de zile de la data comunicării deciziilor.


3 – Modelul de acțiune în instanță va fi comunicat pe e-mail-urile președinților de filială pentru a-l prezenta avocaților aleși cel tîrziu vineri 22.01.2011.


2 – La sugestia colegilor de la filialele din țară, vă comunicăm acordul nostru de a iniția pe calea Ordonanței președințiale, acțiuni pentru sistarea plății pensiilor recalculate și revenirea la cuantumurile din luna decembrie 2010 prin avocații aleși și pentru susținerea acțiunii în instanță pentru anularea deciziilor. Pentru filialele din judeţele Prahova, Argeș, Cluj și mun. București, acţiunile pe Ordonanţă președinţială vor fi iniţiate prin avocat unic din Baroul București.


3 – Ca urmare a măsurilor menționate la punctul nr. 1, Ghidul SCMD s-a modificat. Modificările s-au efectuat direct pe Ghidul afișat pe site-ul principal al SCMD, modificările fiind evidențiate prin culoarea roșie.


SCMD prin Departamentul Juridic - 17.01.2011