vineri, 7 ianuarie 2011

Notificare şi stare de alertă - Şedinţa Biroului Operativ din 07.01.2011

În data de 07.01.2011 s-a desfăşurat şedinţa informală a Biroului Operativ al Filialei Curtea de Argeş.

Probleme analizate:

1. Analiza recomandărilor din ˝Ghidul cu demersurile membrilor şi activităţile filialelor sindicatului cadrelor militare disponibilizate pentru contestarea deciziilor de recalculare a pensiilor˝.

Concluzii:

1.1. Înştiinţarea despre prevederile ghidului a tuturor membrilor filialei şi distribuirea acestuia tuturor membrilor - răspunde Mr. (r) Olescu Gelu.

1.2. Referitor la Partea a III-a din ghid - contactarea unor avocaţi pt. reprezentarea în jusiţie pe plan local a intereslor noastre: necesitatea convocării adunării generale a filialei - răspunde Mr. (r) Vărzaru Nicuşor-Cătălin.

1.3. Sistemul de anunţare a fost organizat astfel:

A. Secţiunea M.Ap.N.

- Reţeaua Cosmote - Cpt.cdor. av. (r) Borovină Constantin;

- Reţeaua Vodafone - Mr. (r) Vărzaru Nicuşor-Cătălin;

- Reţeaua Orange - Lt.col (r) Preda Daniel;

- Alte reţele mobile şi fixe - Plt.adj.(r) Olteanu Florina;

B. Secţiunea M.A.I.

Coordonator sistem de anunţare pt. cadrele din M.A.I. : Mr. (r) Olescu Gelu.


2. Analiza situaţiei filialei în vederea participării la acţiuni sindicale.

Concluzii:

- datele preliminare denotă iminentă declanşarea unor astfel de acţiuni - informări certe (valabile înainte de decizia ÎCCJ din 07.01.2011 în care Guvernul a pierdut definitiv procesul pe teme suspendării HG 735/2010) denotă că rezerviştii, inclusiv cei care au depus cereri de recalculare, primesc în luna ianuarie pensii calculate pe baza salariului mediu brut, fapt care determină diminuări în diverse procente, chiar şi de 50-60%. Caz concret al unui membru al filialei (din motive de protecţie a informaţiilor - nu publicăm numele) : pensie netă în decembrie 3100 lei, în ianuarie (informare directă la DFC) 1350 lei. Pe de altă parte - reprezentanţii oficiali au demonstrat ca au minţit prin omisiune: iniţial au afirmat că nu scad pensiile sub 3000 lei, ulterior au afirmat că nu scad pensiile sub 3000 lei a celor cu stagiu complet, deducând cu uşurinţă că acel stagiu complet se referă în realitate la varsta de pensionare de 55 de ani.

- Biroul Operativ îi înştiinţeza în acest mod pe toţi membrii filialei să se pregătească fizic, psihic şi financiar (minim financiar - este vorba de subzistenţa individuală a fiecăruia de a rezista la acţiuni sindicale pe durata 1-7 zile - în afara localităţii) - pt. participarea filialei în mod compact, cu toţi membrii la orice tip de acţiuni destinate protejării statutului de rezervist, acţiuni ce pot avea o durată mai mare de 24 de ore. În acest scop, la viitoarea adunare generală, în afară de cele menţionate la pct. 1.2. - vom stabili împreuna toate detaliile şi asupra acestei probleme, întrucât fiecare rezervist din cadrul filialei are un rol determinant în aceste acţiuni.

- întrucât în situaţia creată referitoare la pensiile militare şi statutul rezervistului (statut care faptic nu mai există) sunt afectate drepturile tuturor rezerviştilor din orice tip de organizaţie precum şi a celor independenţi, devine extrem de probabil de a fi realizată la nivel central o joncţiune între S.C.M.D. & A.N.C.M.R.R. (alte organizaţii/asociaţii), fapt pt. care Biroul Operativ a luat măsuri pe plan local, realizând demersuri de cooperare în vederea participării la acţiuni sindicale comune S.C.M.D.-A.N.C.M.R.R., rezultatele fiind pozitive.

Cu stimă, Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş