joi, 13 ianuarie 2011

Procedura de înscriere în S.C.M.D.

Procedura de înscriere în S.C.M.D.

Întrucât în ultimele zile, tot mai mulţi rezervişti solicită înscrierea efectivă în S.C.M.D. - Biroul Operativ le adresează rugămintea ca pentru operativitate, în momentul depunerii efective a cererii de înscriere, să deţină toate celelalte documente prevăzute în procedura de înscriere, astfel:

  • dovada (original şi copie) de plată a cotizaţiei anuale în valoare de 120 lei (60 de lei pt. văduve şi urmaşi). Depunerea se efectuează individual la sediile B.R.D., în contul bancar al S.C.M.D., deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, cod fiscal: 26096263.
  • copie după cartea de identitate/buletin de identitate;
  • copie după dovada calităţii de pensionar militar (talon de pensie);
  • 2 fotografii tip C.I.;

Modelul de cerere de înscriere efectivă în S.C.M.D. poate fi vizualizat AICI.

Cu stimă/Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş