marți, 18 ianuarie 2011

Reorganizarea Biroului Operativ al Filialei 1 S.C.M.D Curtea de Argeş

În baza Comunicatului din data de 13.01.2011, în data de 17.01.2011 Biroul Operativ al Filialei a fost reorganizat şi în conformitate cu prevederile art. 46/ROF, structura Biroului Operativ începând cu data de 17.01.2011, este următoarea:

1. Preşedinte - Cpt.cdor.av. (r) Borovină Constantin

2. Vicepreşedinte - Lt.col. (r) Cosoreci Dănuţ (organizare generală şi coordonator pentru relaţia cu rezerviştii proveniţi din M.Ap.N.)

3. Vicepreşedinte - Col. (r) Marinescu Viorel (coordonator pentru relaţia cu rezerviştii proveniţi din M.A.I. şi alte ministere/direcţii/servicii ex-M.Ap.N.)

4. Vicepreşedinte - Mr. (r) Vărzaru Nicuşor-Cătălin (coordonator acţiuni sindicale şi suport logistic)

5. Secretar - Lt.col. (r) Preda Daniel

Reorganizarea a fost realizată practic prin consens şi validată prin vot deschis, scopul esenţial fiind funcţionarea modulară a filialei (pe categorii de ministere şi atribuţii distincte în cadrul Biroului Operativ), dar şi interacţiunea dinamică cu S.C.M.D. Central şi celelalte filiale S.C.M.D. din ţară - în contextul în care se impune participarea certă şi iminentă a filialei la acţiuni sindicale, alături de ceilalţi rezervişti ai Armatei României. Au fost constituite echipe de sprijin a activităţii Biroul Operativ şi a filialei în general şi desemnaţi membri cu atribuţii speciale, concepţia şi modul de organizare fiind aduse la cunoştinţă doar membrilor filialei. Activitatea a fost mediatizată.

Cu stimă/Biroul Operativ al Filialei Curtea de Argeş